tin hoạt động khác

Bồi dưỡng kỹ năng tiếp công dân, giải quyết đơn thư, xử lý điểm nóng cho lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thuộc UBND Quận và phường.
Ngày đăng 23/05/2018 | 10:55  | Lượt xem: 652

Sáng ngày 22/5/2017, tại giảng đường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, UBND quận Long Biên đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng tiếp công dân, giải quyết đơn thư, xử lý điểm nóng cho lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thuộc UBND Quận và phường. Lớp được mở theo Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND quận Long Biên và là lớp bồi dưỡng thực hiện Kế hoạch số 124-KH/QU ngày 31/01/2018 của Quận ủy Long Biên về triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/QU về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020” năm 2018.

Đến dự lớp học có các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Văn phòng HĐND&UBND Quận, Thanh tra Quận - cơ quan tham mưu đề xuất nội dung chương trình. Trực tiếp truyền đạt nội dung của lớp bồi dưỡng là đồng chí Vũ Văn Chiến - Hiệu trưởng trường Cán bộ Thanh tra. Tham dự lớp học có các đồng chí là Trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc UBND Quận và Chủ tịch UBND các phường. Trong thời gian tham gia lớp học, các học viên được nghiên cứu 2 chuyên đề: Kỹ năng tiếp công dân; Kỹ năng giải quyết đơn thư, xử lý điểm nóng và thảo luận một số tình huống.

Đồng chí Vũ Văn Chiến - Hiệu trưởng trường Cán bộ Thanh tra giảng bài tại lớp

Chương trình buổi chiều, các học viên là Phó Chủ tịch phụ trách KT - ĐT phường tiếp tục được nghiên cứu, thảo luận các nội dung trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, xử lý điểm nóng do Tiến sỹ Nguyễn Huy Hoàng - Phó Hiệu trưởng trường Cán bộ Thanh tra trực tiếp giảng dạy.

Tiến sỹ Nguyễn Huy Hoàng - Phó Hiệu trưởng trường Cán bộ Thanh tra giảng bài tại lớp

Qua các chuyên đề này, học viên nắm được những kiến thức cơ bản cũng như tầm quan trọng của công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, xử lý điểm nóng nhằm giải quyết thỏa đáng quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Trong quá trình tham gia lớp học, các học viên được trao đổi, thảo luận các tình huống thực tế trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, xử lý điểm nóng từ đó báo báo viên tổng hợp và đưa ra giải pháp xử lý vấn đề phù hợp với từng tình huống, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Học viên trình bày ý kiến thảo luận tại lớp học.