tin hoạt động khác

Giao ban Ban chỉ đạo công nghệ thông tin
Ngày đăng 30/05/2018 | 22:45  | Lượt xem: 613

Ngày 30/5/2018, Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin quận (CNTT) tổ chức họp giao ban định kỳ. Dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, phòng Giáo dục đào tạo, Công an quận. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả kết quả thực hiện thông báo kết luận của Ban chỉ đạo CNTT quận tháng 01, 02 và 4/2018 (Thông báo 467-TB/QU; 492-TB/QU; 512-TB/QU) với tổng số 23 nhiệm vụ trọng tâm (trong đó: đã hoàn thành 14 nhiệm vụ, đang thực hiện 06 nhiệm vụ, chưa thực hiện 03 nhiệm vụ). Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo ghi nhận những kết quả công việc đã triển khai, đồng thời cho ý kiến chỉ đạo đối với một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2018:

1. Về hạ tầng trang thiết bị

Rà soát, đánh giá và báo cáo phương án sử dụng, luân chuyển đối với các máy tính bảng đã thu hồi hoặc hết khấu hao nhưng vẫn còn giá trị sử dụng.

Báo cáo công tác quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống camera an ninh, đặc biệt tập trung đánh giá hiệu quả vận hành hệ thống trong việc đảm bảo an ninh, trật tự đô thị và phòng chống tội phạm.

Thống nhất phương án khảo sát, đánh giá hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin tại quận; tiến hành khảo sát và báo cáo kế hoạch đầu tư, nâng cấp hạ tầng tại quận; đồng thời phân nhóm các phường, trường học trên địa bàn theo mức độ cần thiết của việc khảo sát để xác định phương án và lộ trình thực hiện.

Thống nhất phương án đầu tư lắp đặt màn hình LED tại hội trường Khu liên cơ quận, triển khai việc đầu tư, lắp đặt theo phương án đã được thông qua.

2. Về Cổng thông tin điện tử

Ban hành văn bản đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị trong việc viết tin bài, cung cấp thông tin, tư liệu đăng tải trên chuyên trang “Long Biên - 15 năm xây dựng và phát triển”.

Thống nhất chủ trương các phòng, ban, ngành chức năng của quận phối hợp thực hiện việc cập nhật tư liệu, hình ảnh trên chuyên trang “Long Biên đẹp - chưa đẹp”; thường xuyên kiểm soát, ban hành văn bản đôn đốc, nhắc nhở các phường phản hồi kết quả khắc phục các hình ảnh chưa đẹp.

Đưa vào vận hành Cổng thông tin điều hành nội bộ cho các nhà trường chưa triển khai mô hình Trường học điện tử.

3. Về hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các nhà trường trên địa bàn quận theo kế hoạch đã được phê duyệt; báo cáo đánh giá kết quả, hiệu quả triển khai; đề xuất nội dung, đối tượng và lộ trình tổ chức thi cho các giai đoạn tiếp theo.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở rộng phạm vi tổ chức thi tìm hiểu về hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đến các ban đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội từ quận đến cơ./.