tin hoạt động khác

UBND quận thảo luận, cho ý kiến một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Ngày đăng 27/11/2019 | 16:43  | Lượt xem: 1194

Chiều ngày 26/11/2019, tại phòng họp 01 UBND quận, Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND quận chủ trì tổ chức phiên họp tập thể lãnh đạo UBND quận.

Dự họp có Đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận; Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận; Trưởng phòng Quản lý đô thị, Tài chính Kế hoạch, Nội Vụ, Văn hóa thông tin, Kinh tế, Tài nguyên Môi trường, Lao động thương binh & xã hội, Y tế, Trung tâm Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận, chủ trì phiên họp

       Tại phiên họp, tập thể lãnh đạo UBND quận xem xét, cho ý kiến về các nội dung như sau:

       1. Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020.

       2. Kế hoạch tổ chức phát động Tết trồng cây xuân Canh tý năm 2020

       3. Giải quyết các vướng mắc đối với nhóm dự án vướng mắc quyết toán và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

       4. Báo cáo tiến độ giải ngân các đề án năm 2019.

       Sau khi nghe các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các nội dung công việc, nghe ý kiến đóng góp của các đơn vị, đồng chí Chủ tịch UBND quận kết luận:

      - Về kế hoạch thanh tra: Cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch Thanh tra, tuy nhiên điều chỉnh các nội dung kế hoạch theo ý kiến của các ngành về thời gian thanh tra, đảm bảo không bị chồng chéo. Đối với Thanh tra chuyên ngành: Đề nghị các phòng chuyên môn, trên cơ sở nội dung thanh tra chuyên ngành (ngành dọc) chuyển nội dung về Văn phòng để tổng hợp; đề xuất những nội dung thanh tra đột xuất theo yêu cầu.

      - Về kế hoạch tổ chức Tết trồng cây: Lựa chọn 02 vị trí đề xuất báo cáo xin ý kiến Thường trực Quận ủy tại 02 vị trí C12, C13 Phúc Đồng và vườn hoa tại phường Việt Hưng.

      - Về giải quyết các vướng mắc đối với nhóm dự án vướng mắc quyết toán: Trên cơ sở báo cáo của UBND các phường về vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, xác nhận nguồn gốc đất; BQLDA ĐTXD tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo xin ý kiến Thường trực Quận ủy.

      - Về tiến độ giải ngân các đề án năm 2019: Yêu cầu các cơ quan thường trực tham mưu hoàn thành các nội dung thực hiện năm 2019, báo cáo xin ý kiến các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách khối.