tin mới nhất

Giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2017 các Ban xây dựng Đảng, đoàn thể Quận.
Ngày đăng 08/11/2017 | 08:49 AM  | Lượt xem: 283

Chiều ngày 07/11/2017, Thường trực Quận uỷ tổ chức hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2017 các Ban xây dựng Đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể Quận.

Dự hội nghị có các đồng chí Trưởng các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm BDCT, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Dân, Đảng. Đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đơn vị đều thống nhất với nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2017 do Văn phòng Quận ủy tham mưu tổng hợp. Các ý kiến phát biểu tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực về thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn và công tác phối hợp giữa các đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Quận ủy đã ghi nhận kết quả các đơn vị đạt được trong tháng 10, trong đó đã tham mưu các nhiệm vụ tổng thể, toàn diện, đảm bảo chất lượng và tiến độ, đổi mới sáng tạo trong công tác triển khai tới cơ sở. Tham mưu chỉ đạo các hoạt động tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của một số ban đảng, đoàn thể Quận; 63 năm ngày giải phóng Thủ đô; 26 năm ngày Quốc tế người cao tuổi Việt Nam; ngày phụ nữ Việt Nam và các ngày lễ trong tháng 10. Tham mưu và hướng dẫn tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2017 theo quy định. Ban hành và triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).  Các đơn vị đã chủ động rà soát các nhiệm vụ và triển khai các chuyên đề, đề án, kế hoạch thực hiện các chương trình công tác BCH Đảng bộ Quận khóa III gắn với triển khai 08 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI...

( Đ/c Phó Bí thư TT Quận uỷ kết luận hội nghị)

Về nhiệm vụ tháng 11 năm 2017, Thường trực Quận ủy yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tham mưu chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 14 năm thành lập Quận, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 18/11; ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và các ngày lễ, kỷ niệm khác trong tháng 11/2017.

2. Tham mưu việc học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương đảng khóa XII. Chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc kiểm tra của Thành uỷ việc thực hiện Chương trình 01-CTr/TU và Chương trình 05-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội.

3. Tiếp tục rà soát các nội dung theo các chuyên đề, đề án, kế hoạch thực hiện các chương trình công tác Quận uỷ khóa III gắn với triển khai 08 chương trình công tác của thành ủy khóa XVI, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết đại hội đảng bộ quận khóa III.

4. Tập trung hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm. Thực hiện công tác tổng kết, thi đua khen thưởng theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố và Quận. Triển khai kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và các nhân lãnh đạo quản lý các cấp; đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đánh giá xếp loại cán bộ, công chức năm 2017.

5. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể khu vực ngoài nhà nước năm 2017; ra mắt đảng bộ khối doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Hoàn thiện các thủ tục chấm dứt hoạt động của hội nông dân Quận. Tiếp tục tham mưu thực hiện đề án đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng.

6. Dự thảo các chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 của Thường trực, Ban Thường vụ, BCH đảng bộ quận; các đơn vị khối đảng, đoàn thể quận. Tiếp tục theo dõi việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy. Tham mưu việc đôn đốc thực hiện và tổng hợp tiến độ theo quy định.

7. Tham mưu tổ chức Hội nghị đối thoại cấp quận giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn quận năm 2017.

8. Tiếp tục chỉ đạo Đại hội công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ Quận, nhiệm kỳ 2018-2023.

9. Công tác nội vụ cơ quan

* Công đoàn:

- Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân tiếp tục giám sát việc thực hiện nội quy, quy định của cơ quan.

- Tặng quà các đồng chí cán bộ, công chức nguyên là giáo viên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

- Chỉ đạo các tổ công đoàn tự chấm điểm thi đua năm 2017; Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động công đoàn cơ quan năm 2017. Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đoàn viên công đoàn.

* Đoàn Thanh niên:

- Phổ biến, quán triệt trong đoàn viên thanh niên Hướng dẫn số 26-HD/BTGQU ngày 12/9/2017 của Ban Tuyên giáo Quận ủy tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của thành ủy Hà Nội về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội.

- Duy trì các hoạt động tình nguyện vì môi trường, mô hình Văn phòng xanh.