tin mới nhất

Quận Long Biên sát hạch chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường năm 2017
Ngày đăng 03/12/2017 | 21:20 PM  | Lượt xem: 255

Thực hiện Chương trình 02-Ctr/QU ngày 15/10/2015 của Quận ủy Long Biên về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình Cơ quan điện tử Quận, phường giai đoạn 2015-2020”; Kế hoạch số 109-KH/QU ngày 09/11/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về việc “Thí điểm sát hạch, đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý” năm 2017. Sáng ngày 02/12/2017, Ban Thường vụ Quận uỷ Long Biên tổ chức kỳ thi sát hạch chức danh Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Thực hiện Chương trình 02-Ctr/QU ngày 15/10/2015 của Quận ủy Long Biên về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình Cơ quan điện tử Quận, phường giai đoạn 2015-2020"; Kế hoạch số 109-KH/QU ngày 09/11/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về việc "Thí điểm sát hạch, đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý" năm 2017. Sáng ngày 02/12/2017, Ban Thường vụ Quận uỷ Long Biên tổ chức kỳ thi sát hạch chức danh Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư thường trực Quận ủy, đồng chí Vũ Thu Hà - Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; cùng dự có các đồng chí UVTV Quận ủy, thành viên Hội đồng sát hạch, tổ giúp việc Hội đồng và 28 đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường tham gia sát hạch.

Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó bí thư, Chủ tịch UBND quận, Chủ nhiệm Chương trình 02-CTr/QU khai mạc kỳ thi.

Thay mặt Hội đồng sát hạch Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận phát biểu khai mạc kỳ thi. Đồng chí nhấn mạnh về mục đích, yêu cầu của kỳ sát hạch là nhằm đánh giá năng lực quản lý, điều hành, kỹ năng xử lý tình huống trong giải quyết công việc, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin theo khung năng lực vị trí việc làm. Trên cơ sở kết quả sát hạch Ban Thường vụ Quận ủy sẽ tiếp tục có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, điều hành, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, hoặc bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho phù hợp, góp phần nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của cơ quan Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở.

Sau Lễ khai mạc, thành viên Hội đồng sát hạch và các thí sinh đã về các phòng thi thực hiện việc làm bài sát hạch gồm: 01 bài viết kiến thức chung dành cho cán bộ lãnh đạo quản lý, giải quyết 01 tình huống thực tế phát sinh liên quan đến giải quyết công việc thuộc chức trách, nhiệm vụ đang đảm nhiệm; 01 bài thực hành về Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trên máy vi tính.

Kỳ sát hạch chức danh Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch UBND phường đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo các nội dung theo quy chế của Hội đồng sát hạch đề ra./.

Một số hình ảnh tại buổi sát hạch

Phần thi kiến thức chung của Bí thư Đảng ủy phường

Hội đồng sát hạch chụp ảnh lưu niệm cùng với các Bí thư Đảng ủy phường

Phần thi kiến thức chung của Chủ tịch UBND phường.

Chủ tịch UBND phường thực hiện bội dung thi kiến thức chung

Nội dung sát hạch kỹ năng ứng dụng CNTT trên máy tính