tin mới nhất

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 49 (từ 04/12/2017 - 10/12/2017)
Ngày đăng 04/12/2017 | 09:45 AM  | Lượt xem: 149

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

 (05/12)

8h00-11h30

Đ/c Đỗ Huy Chiến  - UVBTV,

PCT UBND Quận

Trụ sở Ban tiếp công dân

số 3 phố Vạn Hạnh