tin mới nhất

Hướng dẫn triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội Đảng lần thứ XIII

21/11/2019 | 09:56  | Lượt xem: 3
Ngày 18/11/2019, Ban Tuyên giáo Quận ủy ban hành Hướng dẫn số 73-HD/BTGQU về việc triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà...

Củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 21/11/2019 | 09:08  | Lượt xem: 2
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam. Bài học đại đoàn kết toàn...

Phòng, chống bệnh lười biếng

Ngày đăng 21/11/2019 | 09:06  | Lượt xem: 2
Ngay từ những năm tháng đầu tiên khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Công việc khẩn cấp bây giờ” đã cảnh báo sớm về những biểu hiện, tính nguy hại của bệnh lười...

Chủ động ngăn chặn, đẩy lùi hiểm họa từ mặt trái của mạng xã hội

Ngày đăng 20/11/2019 | 01:16  | Lượt xem: 30
Ngày nay, với khả năng giúp con người tạo dựng những mối quan hệ vượt ra ngoài giới hạn không gian và thời gian để giao lưu, chia sẻ, mạng xã hội đã trở thành một thứ “quyền lực” trong đời sống xã...

Cán bộ trước hết "phải làm mực thước cho người ta bắt chước"

Ngày đăng 20/11/2019 | 01:09  | Lượt xem: 36
Cán bộ, đảng viên nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng phải nêu gương về đạo đức cách mạng, tu dưỡng đạo đức cách mạng để xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành...

Hội CCB Quận tổng kết công tác Hội năm 2019

Ngày đăng 19/11/2019 | 04:38  | Lượt xem: 64
Ngày 18/11/2019 tại văn phòng Hội CCB quận, Ban chấp hành Hội CCB quận tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2019.

Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khoá XV

Ngày đăng 19/11/2019 | 04:28  | Lượt xem: 77
Sáng ngày 19/11/2019, tại trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Thạch Bàn, Đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khoá XV.

Tấm gương nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người

Ngày đăng 19/11/2019 | 04:08  | Lượt xem: 116
Ở đâu đó, tôi đã nghe được một câu danh ngôn rằng: “Những người xuất hiện trong cuộc đời bạn đều không phải là một sự ngẫu nhiên mà bởi giữa bạn và họ tồn tại một mối duyên nào đó”. Phải chăng vì...

Lắng nghe dân để giám sát, phản biện có hiệu quả

Ngày đăng 19/11/2019 | 04:08  | Lượt xem: 85
Thời gian qua, hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ phường Việt Hưng đã đi vào nền nếp, hiệu quả. Từ việc quan tâm nắm bắt tình hình nhân dân, các nội dung giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận...

Đại biểu HĐND quận Long Biên tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IX tại đơn vị bầu cử số 07

Ngày đăng 19/11/2019 | 04:08  | Lượt xem: 70
Chiều ngày 15/11/2019, tại trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Sài Đồng, Đại biểu HĐND quận đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IX, HĐND quận khoá III tại đơn vị bầu cử số 07 gồm phường Sài Đồng và...

Cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Sài Đồng tích cực hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam

Ngày đăng 19/11/2019 | 04:08  | Lượt xem: 68
Tháng 6 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật số 14/2012/QH13 - Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Tại Điều 8 của Luật quy định: Ngày 09 tháng 11 hằng năm...

Kết quả thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy Long Biên tại Đảng bộ phường Việt Hưng giai đoạn 2015 - 2019

Ngày đăng 19/11/2019 | 04:07  | Lượt xem: 70
Năm 2019, năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Ban chấp hành Đảng bộ phường tập trung thực hiện Chương trình 01 của Quận ủy Long Biên khóa III về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của...

Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân, nơi thể hiện ý Đảng lòng dân, nơi gắn kết “tình làng, nghĩa xóm” trong khu dân cư

Ngày đăng 19/11/2019 | 04:07  | Lượt xem: 52
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) đã được UBMTTQ phường tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp...

Kết quả thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy Long Biên tại Đảng bộ phường Việt Hưng giai đoạn 2015 - 2019

Ngày đăng 19/11/2019 | 04:07  | Lượt xem: 38
Năm 2019, năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Ban chấp hành Đảng bộ phường tập trung thực hiện Chương trình 01 của Quận ủy Long Biên khóa III về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 10 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn phường Ngọc Thụy

Ngày đăng 19/11/2019 | 04:07  | Lượt xem: 37
Bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ được UBND quận giao, Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy phường, thực hiện Nghị quyết của HĐND phường khóa III; UBND phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ...

Phường Giang Biên thực hiện hiệu quả mô hình Cơ quan điện tử cấp phường năm 2019.

Ngày đăng 19/11/2019 | 04:07  | Lượt xem: 25
Thực hiện Chương trình 02-CTr/QU của Quận ủy Long Biên và Kế hoạch số 170-KH/BCĐ ngày 12/02/2019 của Ban chỉ đạo công nghệ thông tin quận Long Biên về Ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện mô...

Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân, nơi thể hiện ý Đảng lòng dân, nơi gắn kết “tình làng, nghĩa xóm” trong khu dân cư

Ngày đăng 19/11/2019 | 04:07  | Lượt xem: 22
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) đã được UBMTTQ phường tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp...

Phường Phúc Đồng thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Ngày đăng 19/11/2019 | 04:06  | Lượt xem: 44
Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Thực hiện tốt công tác tuyển quân không chỉ trực tiếp góp phần nâng cao...