tin mới nhất

Quận Long Biên kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019
Ngày đăng 19/03/2019 | 09:14  | Lượt xem: 212

Thực hiện quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND quận Long Biên về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019. Từ ngày 13/3/2019 đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại 10 phường (Cự Khối, Thạch Bàn, Long Biên, Phúc Đồng, Việt Hưng, Phúc Lợi, Giang Biên, Bồ Đề, Gia Thụy, Ngọc Lâm) trên địa bàn quận với tổng số 28 lễ hội đã được tổ chức.

Dự và tham gia đoàn kiểm tra gồm có lãnh đạo phòng văn hóa và thông tin, đội an ninh công an quận, đội cảnh sát PCCC và CNCH công an quận, lãnh đạo UBND các phường, các ban ngành đoàn thể và ban tổ chức lễ hội tại các di tích. Năm 2019 thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, sở Văn hóa và Thể thao, Quận ủy, UBND quận, phòng văn hóa và thông tin đã chủ động tham mưu hệ thống các văn bản quản lý và chỉ đạo, tổ chức lớp tập huấn về chuyên môn và triển khai các văn bản mới về quản lý di tích và tổ chức lễ hội đến cán bộ làm công tác quản lý trực tiếp tại phường và 87 di tích trên địa bàn quận.

Qua công tác kiểm tra UBND các phường đã xây dựng văn bản và triển khai đến các ban, ngành đoàn thể, ban tổ chức lễ hội các cụm di tích. Thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức lễ hội, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phân công nhiệm vụ các thành viên, chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức lễ hội.

Lễ hội được tổ chức an toàn, lành mạnh, tiết kiệm đảm bảo theo truyền thống của từng địa phương, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống.

Tại các lễ hội, ban tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát huy giá trị di tích, tuyên truyền việc thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, chống mất cắp cổ vật, đồ thờ tự tại di tích, tuyên truyền bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, nghiêm cấm đánh bạc dưới mọi hình thức, tuyên truyền đạo trái phép .

Trong quý I/2019 trên địa bàn quận đã có 28 lễ hội đã được tổ chức đảm bảo theo quy định, trong quý II năm 2019 trên địa bàn quận tiếp tục tổ chức một số lễ hội như lễ hội đền Trấn Vũ phường Thạch Bàn, lễ hội Thanh Am phường Thượng Thanh, lễ hội Lệ Mật… phòng chuyên môn và đội kiểm tra liên ngành tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn tổ chức các lễ hội.