tin mới nhất

Đề án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố
Ngày đăng 08/10/2019 | 14:41  | Lượt xem: 866

Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Quận ủy Long Biên ban hành Đề án số 15 - ĐA/QU

Đối với phương án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm cán bộ không chuyên trách nêu rõ, sắp xếp, bố trí tối đa 7 người hoạt động không chuyên trách/01 phường để đảm nhiệm 10 chức danh theo hướng: Bố trí 2-3 người hoạt động không chuyên trách đảm nhiệm 2 chức danh không khuyến khích bố trí kiêm nhiệm, gồm Văn phòng Đảng ủy, Phó Chỉ huy quân sự. Bố trí 4-5 người hoạt động không chuyên trách và phân công một số cán bộ, công chức cấp xã để đảm nhiệm, kiêm nhiệm 8 chức danh không chuyên trách còn lại.

Đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố, theo Đề án phương án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được thực hiện như sau: Sắp xếp, bố trí tối đa 2 người hoạt động không chuyên trách/01 tổ dân phố để đảm nhiệm, kiêm nhiệm 3 chức danh. Có thể bố trí Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng dân phố hoặc kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận    

Xem chi tiết văn bản tại đây