tin mới nhất

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới (lớp 2) năm 2019
Ngày đăng 08/10/2019 | 14:52  | Lượt xem: 868

Sáng ngày 08/10/2019, tại giảng đường, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Long Biên tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới (lớp 2) năm 2019.

Dự Lễ khai giảng có đồng chí Đào Tiến Dũng – Phó trưởng phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội; đồng chí Đường Hoài Nam  – Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ; đồng chí Nguyễn Xuân Long – Phó trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ; đồng chí Trần Minh Hạnh – Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm BDCT quận Long Biên.

Đại biểu dự Lễ khai giảng lớp

Căn cứ Kế hoạch số 173-KH/QU, ngày 22/01/2019 của Quận ủy Long Biên về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức năm 2019; thực hiện Quyết định số 1033-QĐ/QU, ngày 27/9/2019 của Quận ủy Long Biên về việc mở lớp bồi dưỡng đảng viên mới (lớp 2) năm 2019, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận phối hợp với Ban Tổ chức Quận uỷ tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới (lớp 2) năm 2019. Đã có 151 đảng viên mới tại 25 Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc quận Long Biên tham dự lớp học. Trong quá trình bồi dưỡng tại Trung tâm, các học viên sẽ nghiên cứu 10 chuyên đề cơ bản của Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ban hành và các chuyên đề bổ trợ. Qua đó, giúp các đảng viên mới nắm được kiến thức cốt lõi về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, nhận thức đầy đủ vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên. xác định việc phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là thường xuyên, liên tục và suốt đời. Kết thúc đợt bồi dưỡng, các học viên sẽ làm bài thu hoạch cuối khoá, đánh giá kết quả nhận thức làm căn cứ cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Đường Hoài Nam – Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Long Biên khẳng định việc học tập lý luận chính trị là quá trình bắt buộc thường xuyên, lâu dài của mỗi đảng viên, đặc biệt là đảng viên mới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn “Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm, mọi Nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành, mọi Chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng, mọi khẩu hiệu, kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện, có đảng viên tốt mới có Chi bộ tốt. Việc xây dựng đội ngũ đảng viên mạnh cả về chất lượng và số lượng, lấy đảng viên làm trọng tâm là yêu cầu rất quan trọng...” Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, công tác xây dựng Đảng có vai trò cấp bách và ý nghĩa quyết định trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay. Vì vậy, mỗi đảng viên luôn phải nỗ lực phấn đấu là những hạt nhân đủ năng lực truyền bá đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng Nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ yêu cầu Trung tâm BDCT quận Long Biên làm tốt công tác tổ chức lớp và quản lý học viên chặt chẽ theo đúng quy định. Đồng chí Đường Hoài Nam đề nghị các giảng viên trong khoá học sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, tăng cường trao đổi thảo luận tại lớp, đưa lý luận vào thực tiễn giúp các học viên tiếp thu kiến thức hiệu quả. Với tập thể học viên của lớp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ yêu cầu thực hiện nghiêm nội quy, quy chế học tập, chủ động nghiên cứu tài liệu, vận dụng hợp lý kiến thức đã học vào nhiệm vụ và công việc cơ quan. 

Đào Tiến Dũng – Phó trưởng phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

giảng bài tại lớp

Sau Lễ khai giảng, đồng chí Đào Tiến Dũng – Phó trưởng phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã giảng chuyên đề đầu tiên: “Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam” tại lớp.