tin mới nhất

Nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển vòng 2 tại kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập năm 2019
Ngày đăng 14/10/2019 | 15:17  | Lượt xem: 1106

Ngày 11/10/2019, Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1660/QĐ-BCĐTDCCVC v/v phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển vòng 2 tại kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019.

Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển Vòng 2 tại kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học sơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã cùa thành phố Hà Nội năm 2019. Cụ thể như sau:

Giáo viên Mầm non (Phụ lục số 01 kèm theo).

Giáo viên Tiểu học (Phụ lục số 02 kèm theo).

Giáo viên Trung học cơ sở (Phụ lục so 03 kèm theo).

Nhân viên làm việc tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở (Phụ lục số 04 kèm theo).

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên thông báo để các thí sinh được biết.

 

Xem Quyết định số 1660/QĐ-BCĐTDCCVC và các phụ lục kèm theo tại đây