tin mới nhất

Long Biên sát hạch, đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý năm 2018
Ngày đăng 17/11/2018 | 17:03  | Lượt xem: 555

Thực hiện Chương trình 02-CTr/QU ngày 15/10/2015 của Quận ủy Long Biên về “ Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình Cơ quan điện tử Quận, phường giai đoạn 2015-2020”; Kế hoạch số 154-KH/QU ngày 12/9/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên về việc “ Sát hạch, đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý năm 2018”.

Sáng ngày 17/11/2018, Hội đồng sát hạch số 1, số 2, số 3 Quận ủy Long Biên tổ chức sát hạch nội dung bài thuyết trình bằng Powerpoint đối với 60 đồng chí là cán bộ cấp trưởng, phó các đơn vị khối Đảng, đoàn thể CT-XH quận, Bí thư đảng ủy phường; cấp trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận.

Hội đồng sát hạch số 1 do Đ/c Đỗ Mạnh Hải - Bí thư, Chủ tịch HĐND quận làm chủ tịch hội đồng; Hội đồng sát hạch số 2 do đ/c Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư thường trực Quận ủy là chủ tịch và Đ/c Vũ Thu Hà - Phó bí thư, Chủ tịch UBND quận - Chủ tịch Hội đồng sát hạch số 3; thành viên hội đồng là các đồng chí Ủy viên thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND.

Với mục đích thông qua sát hạch để đánh giá năng lực quản lý, điều hành, kỹ năng xử lý tình huống và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của cán bộ, lãnh đạo theo khung năng lực vị trí việc làm. Thông qua kỳ sát hạch để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; phát hiện, áp dụng các giải pháp, đề xuất mới, có tính khả thi cao vào giải quyết nhiệm vụ chuyên môn của các phòng, ban, đơn vị quận, phường nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ sát hạch, các Hội đồng và 60 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý đã thực hiện nghiêm túc việc sát hạch nội dung quy chế của hội đồng, đạt yêu cầu và hoàn thành các nội dung theo Kế hoạch số154-KH/QU ngày 12/9/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên.

Một số hình ảnh trong buổi sát hạch