tin mới nhất

Công đoàn Quận Long Biên “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên công đoàn”
Ngày đăng 18/10/2018 | 16:18  | Lượt xem: 263

Trong những năm qua bám sát nhiệm vụ chính trị, sự chỉ đạo của Quận ủy và của LĐLĐ Thành phố, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Quận Long Biên đã được triển khai đồng bộ, toàn diện tất cả các mặt công tác với phương châm hoạt động “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên công đoàn”;  “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và quyết liệt” và luôn đồng hành cùng các Doanh nghiệp".

Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành LĐLĐ quận đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, sát với cơ sở; xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, triển khai đúng kế hoạch, tiến độ, chất lượng, hiệu quả; chủ động làm tốt công tác tham mưu với Quận ủy, phối hợp với UBND và các phòng, ban, ngành, đoàn thể của Quận và các cấp công đoàn trên địa bàn quận để triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ công tác; Chính vì vậy nhiều năm liền LĐLĐ quận Long Biên được LĐLĐ Thành phố đánh giá là đơn vị dẫn đầu thi đua khối Quận được nhận cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND Thành phố Hà Nội, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012 và đặc biệt năm 2014 Liên đoàn Lao động Quận Long Biên vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba.

Hiện nay, LĐLĐ Quận quản lý và chỉ đạo trực tiếp 270 công đoàn cơ sở với 11.066 đoàn viên; phối hợp hoạt động với 42 công đoàn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Quận (có trên 40.000 đoàn viên công đoàn). Số lượng đoàn viên, CNVCLĐ đã lớn mạnh không ngừng, chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở (CĐCS) được nâng lên và thực sự tổ chức Công đoàn đã trở thành tổ chức đáng tin cậy của đội ngũ người lao động, là cầu nối giữa chủ doanh nghiệp với đội ngũ người lao động, là người bạn đồng hành tin cậy của CĐCS.

Hàng năm, LĐLĐ đã phối hợp với UBND quận chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN), doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật; có 100% các cơ quan, đơn vị HCSN tổ chức hội nghị cán bộ công chức (HN CBCC); số doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động (HN NLĐ) và ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) năm sau nhiều hơn năm trước; đến năm 2018 có 82,4% doanh nghiệp tổ chức HN NLĐ và ký kết TƯLĐTT, có 71 doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Thường xuyên thăm hỏi, trao trợ cấp, tặng quà cho 912 người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có con bị nhiễm chất độc da cam, bị tật nguyền với số tiền trên 600 triệu đồng; triển khai cho 420 đoàn viên và CNVCLĐ vay 6 tỷ 200 triệu đồng  phát triển kinh tế gia đình hiệu quả; hỗ trợ 530 triệu đồng xây dựng, sửa chữa 11 nhà “Mái ấm Công đoàn”.

Thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến các Chủ trương,  đường lối, Nghị quyết của Đảng; tuyên truyền, giáo dục pháp luật của Nhà nước cho CNVCLĐ. Đã có trên 5.000 lượt CNVCLĐ tham gia đóng góp vào Hiến pháp năm 2013 và các Luật, chế độ chính sách liên quan. Làm tốt công tác giáo dục truyền thống, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), góp phần nâng cao tư tưởng chính trị, ý thức, trách nhiệm của CNVCLĐ. Tổ chức sơ kết 3 năm, 5 năm và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20 -NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH Đất nước”. Tuyên truyền thực hiện hiệu quả các chương trình công tác của Quận ủy gắn với các chương trình công tác của Thành ủy, “Năm kỷ cương hành chính”, “Năm trật tự và văn minh đô thị”, “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, “Xây dựng cán bộ, chức chức Thủ đô trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu”. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội, đóng góp xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh. Luôn chăm lo xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; tổ chức nhiều cuộc thi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao từ Quận đến cơ sở; tuyên truyền, xây dựng được 123 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Nhiệm kỳ năm qua đã có hàng nghìn công nhân lao động được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, tin học, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Phối hợp với Chính quyền đồng cấp tập trung xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng. CNVCLĐ Quận đã tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội, quỹ từ thiện trên 10 tỷ đồng.  

Bên cạnh đó các phong  trào thi đua yêu nước được các cấp Công đoàn tổ chức sâu, rộng ở các cấp, các ngành, phù hợp với từng đối tượng, thu hút đông đảo đoàn viên và CNVCLĐ tham gia; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng. Trong những năm qua, đã có hơn 7,7 nghìn lượt “Công nhân giỏi” cấp cơ sở; hàng trăm lượt “Công nhân giỏi” cấp quận; hàng chục lượt “Công nhân giỏi” cấp Thành phố; hơn 4050 sáng kiến, hàng ngàn gương “Người tốt - việc tốt” và trên 8120 “Lao động giỏi”, hơn 1000 tập thể lao động tiên tiến, lao động tiên tiến xuất sắc, chiến sỹ thi đua cơ sở được UBND Quận và UBND Thành phố công nhận. Công đoàn các cơ sở đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức luyện tay nghề, thi thợ giỏi, tham gia Hội thi tay nghề cấp Thành phố đạt nhiều giải cao; hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học có giá trị được các cấp trên công nhận, áp dụng vào thực tế làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Thu kinh phí Công đoàn vượt chỉ tiêu được giao, nộp LĐLĐ Thành phố đúng, đủ, đảm bảo chi thực hiện các nhiệm vụ của LĐLĐ Quận. Làm tốt công tác chăm lo, giáo dục giới tính và tổ chức các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ. Công tác kiểm tra được thực hiện đúng Luật, đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tập trung giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền các đơn kiến nghị của CNVCLĐ, không để xảy ra bức xúc, đơn thư vượt cấp và đông người.

Đặc biệt điểm nổi bật trong những năm qua, LĐLĐ Quận đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó, lựa chọn các hoạt động mới có tính đột phá, tiên phong trong phong trào toàn Thành phố để tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhiều kết quả đạt được cao hơn so với trước như: thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên”, LĐLĐ Quận ký cam kết với 19 doanh nghiệp, giảm giá cho đoàn viên Công đoàn khi mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ thiết yếu bằng “Thẻ ưu đãi đoàn viên” do LĐLĐ Quận phát hành với 9768 thẻ được cấp cho đoàn viên công đoàn của 235 CĐCS với 12.789 lượt đoàn viên đã sử dụng thẻ ưu đãi. Hoàn thành vượt chỉ tiêu  LĐLĐ Thành phố giao về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với 138 CĐCS, 8.644 đoàn viên trong đó có 17 CĐCS được thành lập theo điều 17- Điều lệ Công đoàn Việt Nam và 117 CĐCS và 7.012 đoàn viên được thành lập theo Nghị quyết 09 của Thành uỷ Hà Nội; chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS được nâng lên; hoạt động Công đoàn đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả.  Đã xây dựng được 04 “Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân” thông qua hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động; tăng thêm tình đoàn kết, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; chính vì vậy đã thu hút hàng ngàn lượt CNLĐ tham gia. Hàng năm tổ chức 08 - 10 chuyến xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết nguyên đán cùng gia đình an toàn. Chỉ đạo và hướng dẫn cơ sở thương lượng và ký Thỏa ước lao động tập thể, chất lượng TƯLĐTT ngày càng có nhiều điều, khoản có lợi cho người lao động; đặc biệt LĐLĐ Quận đại diện cho người lao động của 7 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn tiến hành thương lượng, ký TƯLĐTT với Chủ doanh nghiệp.

Với những thành tích, kết quả đạt được đã khẳng định: nơi nào có tổ chức Công đoàn, nơi đó công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các phong trào thi đua, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt hơn những đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn.     

Phát huy thành tích đã đạt được trong những năm qua, các cấp công đoàn và CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn quận Long Biên tiếp tục phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục khó khăn thể hiện với mục tiêu, phương hướng và các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ với khẩu hiệu hành động: “Công đoàn Quận Long Biên đoàn kết, đổi mới, chủ động, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ,  tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh”.

(Liên đoàn Lao động Quận)