tin mới nhất

Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 02-CTr/QU của Quận ủy năm 2019 tại 2 phường Thạch Bàn và Gia Thụy.
Ngày đăng 19/09/2019 | 11:24  | Lượt xem: 342

Thực hiện Quyết định số 983, 984-QĐ/QU, ngày 15/8/2019 của Quận ủy, ngày 18/9/2019, Đoàn giám sát do đồng chí Đinh Thị Thu Hương - QUV, Phó Chủ tịch UBND Quận làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU, trọng tâm việc thực hiện mô hình bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thân thiện, gần dân và thực hiện quy trình công việc nội bộ đối với 02 Đảng ủy phường và các đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phó Bí thư – Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn, Gia Thụy.

Qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, trực tiếp trao đổi tại hội nghị cho thấy, cơ bản Đảng ủy phường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình 02-CTr/QU, đã chỉ đạo và ban hành cơ bản đầy đủ các văn chỉ đạo thực hiện Chương trình tại các đơn vị; công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú; việc thực hiện mô hình bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thân thiện, gần dân cơ bản được triển khai nghiêm túc, 100% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đều được giải quyết trước thời hạn và đúng hạn, không có hồ sơ chậm muộn; chủ động xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy trình giải quyết công việc nội bộ của đơn vị.

Tại buổi làm việc đoàn giám sát cũng chỉ ra một số vấn đề còn hạn chế, thiếu sót cần quan tâm như: Số lượng tin bài về mô hình tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thân thiện, gần dân còn hạn chế; một số quy trình nội bộ không còn phù hợp chưa được điều chỉnh; chưa thường xuyên họp giữa bộ phận một cửa và bộ phận chuyên môn… Đoàn giám sát đã yêu cầu Cấp ủy đơn vị được giám sát khẩn trương xây dựng kế hoạch tiến độ sửa chữa khắc phục ngay các hạn chế được chỉ ra.

Một số hình ảnh của Đoàn giám sát CTr02-CTr/QU:

Đoàn giám sát làm việc với Đảng ủy phường Thạch Bàn

 

Đoàn giám sát làm việc với Đảng ủy phường Gia Thụy