tin mới nhất

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH
Ngày đăng 16/07/2018 | 16:10  | Lượt xem: 3876

Sáng ngày 16/7/2018, tại hội trường Quận ủy, Quận ủy Long Biên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 05/7/2008 của BCH TW Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Triệu - Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy, đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư thường trực Quận ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội; đồng chí Đinh Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND quận cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể quận; các đồng chí Bí thư cấp ủy cơ sở và Bí thư đoàn thanh niên các cơ sở trực thuộc Quận đoàn.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Đặng Đức Cường - QUV, Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quận, công tác đoàn và phong trào thanh niên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các phong trào, hoạt động của đoàn thường xuyên được đổi mới, sáng tạo, tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu có những ý kiến phát biểu đóng góp, trong đó có 2 ý kiến của Đảng ủy phường, 2 ý kiến của đại diện Đoàn thanh niên cấp quận và cơ sở. Hầu hết các ý kiến đều thống nhất với nội dung báo cáo, nhấn mạnh những kết quả đơn vị đạt được và kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác thanh niên.

Tại hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Triệu - Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy đã ghi nhận những thành tích của hệ thống chính trị quận trong thực hiện Nghị quyết. Đồng chí nêu một số vấn đề cần quan tâm, đó là: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quan tâm tới chất lượng, hiệu quả của hoạt động đoàn, phong trào thanh niên; Tập trung xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư Thường trực Quận ủy đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm tới công tác đoàn và phong trào thanh niên, chỉ rõ một số tồn tại trong việc thu hút đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động của đoàn, việc kết nạp đảng của đoàn viên. Trong thời gian tới, để khắc phục tồn tại và phát huy những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thanh niên các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đối với các cấp ủy Đảng:

- Đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên, tạo cơ hội cho thanh niên phát triển, quan tâm tới việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ trẻ, bố trí, sắp xếp những công việc phù hợp.

- Tiếp tục quan tâm tới những vấn đề liên quan tới chính sách, việc làm, thu nhập… của đoàn viên thanh niên.

- Coi phát triển công tác đoàn là một trong những nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng. Rà soát, bổ sung các chỉ tiêu, kiến nghị thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Thành ủy, Quận ủy cho phù hợp với tình hình thực tế.

2. Đối với khối chính quyền:

Chủ động đề xuất những cơ chế, chính sách, đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho thanh niên hoạt động, nâng cao chất lượng phong trào, từ đó thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

3. Đối với tổ chức đoàn:

- Các tổ chức đoàn cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, xác định rõ mục tiêu hoạt động, đổi mới, sáng tạo trong việc xây dựng chương trình công tác theo hướng thiết thực, hiệu quả.

- Hội Liên hiệp thanh niên các cấp chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền cùng cấp quan tâm, tạo điều kiện, định hướng cho thanh niên tham gia các hoạt động, phong trào thanh niên.

- Cần tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống, lòng yêu nước đối với đoàn viên thanh niên, tạo động lực, mục tiêu phấn đấu tích cực cho mỗi cá nhân.

Sau phần phát biểu, đồng chí Nguyễn Huy Thắng- Phó Bí thư TT Quận ủy đã trao giấy khen của Ban Thường vụ Quận ủy đối với 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 05/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đồng chí Đào Ngọc Triệu- Phó trưởng ban TT Ban Dân vận TU phát biểu tại hội nghị
Đ/c Đào Ngọc Triệu- Phó trưởng ban TT Ban Dân vận TU phát biểu tại Hội nghị
Đ/c Nguyễn Huy Thắng- Phó Bí thư Thường trực QU phát biểu chỉ đạo hội nghị
Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW