tin mới nhất

Kết quả công tác Mặt trận phường Phúc Đồng 9 tháng năm 2019
Ngày đăng 21/09/2019 | 10:12  | Lượt xem: 327

.

Thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương với phương châm “đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phúc Đồng đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phù hợp với thực tế địa phương, luôn quan tâm đến lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng 9 tháng năm 2019, đã triển khai đồng bộ chương trình hành động do Đại hội, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra. Phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; tuyên truyền vận động cán bộ và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nội dung của 2 bộ Quy tắc ứng xử do UBND Thành phố Hà Nội ban hành; tạo nên những chuyển biến tích cực  về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trong sạch, góp phần nâng cao nhận thức về chính trị và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Luôn phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, tích cực triển khai cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn phường. Ngay từ đầu  năm hội nghị đại biểu nhân dân đã được tổ chức từ tổ dân phố đến phường, tỷ lệ hộ gia đình dự họp đạt 75% với hàng trăm ý kiến phát biểu. Cùng với các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt việc cưới, việc tang văn minh, lễ hội, mừng thọ, kỷ niệm ngày truyền thống, bảo đảm trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm; kết quả trong thực hiện tang văn minh, 9 tháng năm 2019 trên địa bàn có 23 người qua đời, thực hiện hoả táng 20/23 đạt tỷ lệ 86,9 %. Việc cưới có 43 đôi đăng ký kết hôn, các cặp vợ chồng đều chấp hành tốt luật hôn nhân gia đình, tổ chức việc cưới không phô trương, lãng phí, phù hợp với điều kiện từng gia đình; phối hợp tổ chức thành công hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ Đảng, chính quyền năm 2019.

Hội nghị Đại biểu nhân dân

Hình ảnh (Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ Đảng, chính quyền)

Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được quan tâm; hoạt động văn hóa thông tin, thể dục - thể thao trong 9 tháng năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực, đã tổ chức nhiều loại hình với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phục vụ tốt nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhằm phát huy lòng yêu nước, ý trí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam, Uỷ ban MTTQ phường phối hợp các tổ chức thành viên tổ chức 52 buổi tuyên truyền, giới thiệu quảng bá sản phẩm hàng Việt Nam, thu hút 3.954 lượt người tham dự.

Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Phối hợp với UBND phường, các tổ dân phố tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi. Ngay từ  đầu năm 2019 Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng đã xây dựng kế hoạch vận động quĩ vì người nghèo và giao chỉ tiêu vận động quĩ số tiền thu được 78.680.000đ/75.720.000đ đạt 105,2% kế hoạch quận giao. Ban thường trực Uỷ ban MTTQ phường trích từ quĩ vì người nghèo phường đã tổ chức tặng quà hộ nghèo nhân dịp tết Nguyên đán năm 2019 là 13 hộ nghèo, 14 hộ cận nghèo với số tiền là 10.700.000đ, các cháu có HCKK 36 suất với số tiền là 7.200.000đ. Các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn 50 suất, mỗi suất 300.000đ với số tiền là 15.000.000đ, các cháu có HCKK nhân dịp ngày 1/6 là 19 suất với số tiền 3.800.000đ, tặng 24 suất quà với số tiền 10.400.000đ cho con hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp khai giảng năm học mới 2019 - 2020, tặng 20 suất quà với số tiền 6.000.000đ cho trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng 20 suất quà với số tiền 4.000.000đ cho con hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp Tết trung thu năm 2019. Công tác xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm từng bước được cải thiện và đạt hiệu quả cao; thực hiện phong trào thi đua “Cộng đồng chung sức giúp nhau giảm nghèo bền vững”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phúc Đồng phối hợp với các ngành đoàn thể, vận động các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, tích cực hỗ trợ giúp đỡ người nghèo. Trong đó Hội phụ nữ; hội CCB; đoàn Thanh niên giúp 01 hộ nghèo với số tiền 800.000đ/tháng; Công đoàn phường; Hội chữ thập đỏ; Uỷ ban MTTQ phường giúp đỡ 01 hộ nghèo với số tiền là 1.000.000đ/tháng; tổ dân phố 1,2,3,4,5,8 mỗi tổ giúp đỡ 01 hộ nghèo với số tiền 100.000/tháng; Hội chữ thập đỏ phường trợ giúp vốn cho gia đình chị Vũ Thị Điệp với số tiền là 3.000.000đ.

Hình ảnh tặng quà Tết trung thu

Hoạt động tôn giáo trên địa bàn phường ổn định, các lễ hội 02 đình Sài Đồng và đình Mai Phúc được tổ chức trang trọng thành kính, an toàn, tiết kiệm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, phát huy truyền thống yêu nước tự hào dân tộc và bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương, không có hiện tượng mê tín dị đoan, thu hút đông đảo quý khách thập phương và nhân dân trên địa bàn tham dự.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thực sự lan tỏa, đi vào đời sống, mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; mối quan hệ giữa Đảng, Chính quyền và nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết; nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung tay giảm nghèo bền vững; chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo, dân chủ ngày càng được mở rộng và phát huy.

Thực hiện đề án 02-212, về “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” các nhóm nòng cốt ở 10 tổ dân phố đã tuyên truyền vận động 100 % nhân dân treo cờ Tổ Quốc kỷ niệm các ngày lễ lớn, tích cực chủ động phòng chống cháy nổ ,Vệ sinh an toàn thực phẩm, chấp hành thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng tổ dân phố “Xanh - Sạch -Đẹp”. Ban công tác Mặt trận phối hợp với các chi hội đoàn thể ở tổ dân phố như: CCB, Phụ nữ, đoàn thanh niên, làm nòng cốt trong đội xung kích thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ở tổ dân phố, trực tiếp tham gia làm vệ sinh khu vực vườn hoa chợ Phúc Đồng, khu di tích Đình Sài Đồng, đình Mai Phúc, vận động nhân dân tham gia tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần, vận động nhân dân ủng hộ các loại quỹ do MTTQ phát động, tham gia hiến máu nhân đạo, thực hiện KHHGĐ, chấp hành nghĩa vụ quân sự, vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế và phí vệ sinh môi trường, thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, vận động nhân dân chấp hành công tác GPMB dự án 42 ha, đường 30m. Vận động nhân dân khu vực cụm dân cư Mai Phúc thực hiện việc di chuyển mộ đến khu nghĩa trang mới.

Hình ảnh các Ban công tác Mặt trận tổ chức VSMT

Về hoạt động của ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Uỷ ban MTTQ phường đã phối hợp với các tổ dân phố tổ chức Hội nghị tổng kết bầu Ban thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2017 - 2019; bầu Ban thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2019 - 2021 đảm bảo đúng quy định; ban hành quyết định thành lập Ban giám sát đầu tư cộng đồng; xây dựng kế hoạch và tập trung giám sát trật tự xây dựng, trật tự đô thị, các dự án được đầu tư trên địa bàn phường, giám sát các chế độ chính sách trong dịp lế, tết, kết quả ủng hộ các quỹ, phát huy dân chủ trong nhân dân.