tin mới nhất

Khắc phục tình trạng “cào bằng” trong đánh giá cán bộ
Ngày đăng 13/12/2017 | 08:31  | Lượt xem: 738

Với giải pháp đổi mới công tác đánh giá, quận Long Biên đã khắc phục tình trạng “cào bằng” trong xếp loại, thi đua khen thưởng, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là mô hình hay đáng để nhân rộng.

Đánh giá hằng tháng

Vừa trao đổi với phóng viên, Trưởng phòng Nội vụ quận Long Biên Vũ Thị Thành vừa mở máy tính bảng vào trang thông tin điều hành tác nghiệp của quận, kiểm tra lịch làm việc của phòng, tranh thủ rà duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng nhân viên vừa cho biết: "Ở bất cứ đâu, chúng tôi vẫn theo dõi được tình hình, tiến độ công việc và đánh giá kết quả công tác của từng cán bộ, nhân viên". Sự tiện lợi này chỉ là một phần trong kết quả đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hình thức "tự động hóa" được quận Long Biên áp dụng nhiều năm nay. 

Trưởng phòng Nội vụ quận Long Biên cho biết thêm, đi kèm với lịch làm việc hằng tuần đều có biểu đánh giá kết quả thực hiện. Trong đó, một cột dành cho cán bộ, công chức, viên chức tự nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; một cột là nhận xét của phó phòng phụ trách chỉ đạo trực tiếp và một cột dành cho trưởng phòng nhận xét. Kết quả 4 tuần công tác được tổng hợp thành kết quả tháng. Đây là một trong những căn cứ quan trọng để chấm điểm cho từng cán bộ, công chức, viên chức.

UBND quận quy định thang điểm 100 cùng 8 biểu mẫu phục vụ việc chấm điểm cho từng nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức. Thang điểm 100 chia thành 4 nhóm tiêu chí. Trong đó, các tiêu chí về ý thức kỷ luật được chấm tối đa là 40 điểm; năng lực, kỹ năng chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện được chấm tối đa 20 điểm; kết quả thực hiện nhiệm vụ tối đa 35 điểm; còn lại 5 điểm dành cho các tiêu chí thưởng. Trong 35 điểm cho các tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ có 25 điểm dành cho kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, lịch công tác và 10 điểm dành cho kết quả thực hiện nhiệm vụ phát sinh đột xuất. Cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải đạt từ 95 điểm trở lên (trong đó phải đạt đủ 40 điểm về ý thức kỷ luật); từ 88 điểm đến dưới 95 điểm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; từ 75 điểm đến dưới 88 điểm được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ; dưới 75 điểm là không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo quy định của quận, các chức danh từ Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND quận đến người lao động hợp đồng đang làm việc tại các phòng, ban, đơn vị thuộc HĐND, UBND quận và các phường đều phải tham gia đánh giá, xếp loại hằng tháng. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình. Kết quả đánh giá theo từng cấp sẽ được công bố công khai trên cổng thông tin của quận, phường và tại buổi "Sinh hoạt dưới cờ" đầu tháng. Những cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc trong tháng được biểu dương, khen thưởng.

Tạo động lực mới

Trả lời câu hỏi của phóng viên rằng, quy trình đánh giá phức tạp như vậy có làm mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến công tác khác hay không, Chủ tịch UBND quận Long Biên Vũ Thu Hà khẳng định: Tất cả đều được thực hiện "tự động hóa". Với cách làm này, việc phân loại cán bộ, công chức, viên chức của quận không còn tình trạng "cào bằng". Ai đạt xuất sắc, ai không hoàn thành đều được thể hiện bằng công việc, bằng các tiêu chí chấm điểm. Cán bộ, công chức, viên chức thấy được giá trị của việc xếp loại, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm với công việc, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. 

Đổi mới công tác đánh giá, xếp loại hằng tháng đã góp phần quan trọng giúp quận Long Biên thực hiện mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, đi đầu trong thực hiện hai chương trình quan trọng của Thành ủy Hà Nội: Chương trình 01-CTr/TU về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020" và Chương trình 08-CTr/TU về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020". Đây còn là một trong những nhóm giải pháp của quận nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. 

"Không phải chuẩn hóa đội ngũ là thay hết người mà phải dựa trên nền hiện trạng đội ngũ để xác định các nhóm kỹ năng, năng lực còn thiếu của đội ngũ và tiến hành bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa theo lộ trình" - Chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết. 

Từ nâng cao chất lượng đến chuẩn hóa và sắp tới là chuẩn hóa theo hướng chuyên nghiệp đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quận Long Biên đang thực hiện lộ trình đổi mới công tác cán bộ một cách bài bản, hiệu quả. Cách làm của quận Long Biên cần được nhân rộng, nhất là khi các cơ quan, đơn vị, địa phương đang bắt tay vào thực hiện đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Kết quả đổi mới về công tác cán bộ đã giúp quận Long Biên tiếp tục duy trì đà phát triển mọi mặt, là điểm sáng của thành phố, nhất là về công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Theo kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc TP Hà Nội mới được công bố, Long Biên tiếp tục là quận có số kết quả cao nhất với Chỉ số cải cách hành chính đạt 93,47%.

(Nguồn: Báo Hànộimới)