tin mới nhất

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 34 (từ 19/8/2019 - 25/8/2019)
Ngày đăng 19/08/2019 | 15:35  | Lượt xem: 271

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

(20/8)

Thứ ba

8h30

Đ/c Đỗ Mạnh Hải -

Bí thư Quận ủy,

Chủ tịch HĐND Quận

- Đ/c Vũ Thu Hà -

Chủ tịch UBND Quận;

- Ban tiếp công dân và

xử lý đơn thư Quận

Trụ sở Ban tiếp công dân

số 3 phố Vạn Hạnh