tin mới nhất

MTTQ Việt Nam phường Giang Biên hoàn thành tốt nhiệm vụ quý I/2019!
Ngày đăng 19/04/2019 | 16:20  | Lượt xem: 246

Quý I/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Giang Biên đã phối hợp với các tổ chức thành viên bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của cấp ủy, HĐND đến các tầng lớp nhân dân; chủ động tham mưu tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam phường Giang Biên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024. Thông qua các hoạt động của mặt trận, đã góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ phường phối hợp với UBND xây dựng Kế hoạch liên tịch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố và Hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2019 với chủ đề: Bàn biện pháp thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” gắn với thực hiện xây dựng phường văn minh đô thị, tổ dân phố “Xanh - sạch - đẹp - văn minh” và Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng. Hội nghị ĐBND tại các tổ dân phố và hội nghị đại biểu nhân dân phường đã thu hút được trên 2.500 người tham gia. Hội nghị đại biểu nhân dân ở các tổ dân phố và phường đã đánh giá được kết quả thực hiện nghị quyết của năm 2018, tập trung bàn, đề ra các giải pháp xây dựng phường văn minh đô thị, tổ dân phố “Xanh-sạch-đẹp - văn minh” năm 2019 và tuyên truyền bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, đã phát huy dân chủ, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và nâng cao ý thức trách nhiệm trong cộng đồng dân cư bàn và thực hiện nếp sống văn minh thanh lịch. Tại các Hội nghị đã có nhiều ý kiến tâm huyết để bàn các biện pháp thực hiện tại cộng đồng, đặc biệt bàn việc nhân dân đổ rác đúng giờ đúng nới quy định, giảm làm cỗ mời khách khi tổ chức hôn lễ, bàn thực hiện các chỉ tiêu xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa và xanh- sạch - đẹp - văn minh năm 2019.

Thực hiện việc cưới, việc tang văn minh tiến bộ, MTTQ phường đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động, hầu hết các gia đình đều không tổ chức ăn uống linh đình khi nhà có tang, các thủ tục lạc hậu đã loại bỏ, quý I/2019 đã thực hiện tuyên truyền, vận động 13/15 người qua đời thực hiện hỏa táng = 86,66%. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Thành ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, đã có 16 đôi đều được đăng ký thực hiện theo đúng pháp luật trước khi kết hôn.

Công tác an sinh xã hội, vận động, giúp đỡ người nghèo, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” tiếp tục nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của toàn thể cán bộ và nhân dân trong phường. Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, MTTQ phối hợp với UBND phường thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà người nghèo, cận nghèo với tổng số tiền 6,6 triệu đồng. Thực hiện mô hình chung tay giảm nghèo bền vững, MTTQ phường đã thực hiện hỗ trợ 01 hộ nghèo thoát nghèo bền vững quý I/2019 với số tiền 1,5 triệu đồng và được thực hiện liên tục trong 02 năm 2019 và 2020.

Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được MTTQ phường đặc biệt quan tâm. MTTQ thường xuyên giám sát công tác cải cách hành chính, việc tiếp công dân và trả kết quả giải quyết TTHC và tác phong lề lối làm việc của cán bộ công chức được nhân dân ghi nhận. Tổ chức lấy ý kiến công dân tại bộ phận một cửa phường 06 buổi với 95 phiếu phát ra. Kết quả: 90 phiếu đánh giá rất tốt = 94,73%, 05 phiếu đánh giá tốt = 5,2%, 100% trả kết quả đúng hẹn, tiếp dân niềm nở, giải thích rõ ràng. Tổ chức giám sát 09 buổi về TTĐT, TTXD, VSMT, VSATTP phát hiện 7 hộ vi phạm TTĐT, VSMT trong đó có 02 hộ vi phạm về VSATTP đã bị xử lý, các trường hợp vi  phạm đã phối hợp cùng với các đoàn thể vận động tuyên truyền 7 lượt hộ. Giám sát 11/11 công trình xây dựng nhà tư nhân, các công trình đều được cấp phép và treo giấy phép tại chân công trình. Thực hiện công tác tiếp dân 05 buổi, tiếp nhận 01 ý kiến của công dân về tình hình đổ trộm phế thải khu đất trống tại khu tái định cư Giang Biên và cạnh sườn sông tổ 1, 2. MTTQ phường chỉ đạo thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng, tập trung  thực hiện chức năng giám sát trên các lĩnh vực. Giám sát các công trình nhà ở riêng lẻ. Các công trình đều chấp hành xây dựng đúng theo thiết kế, kỹ thuật đảm bảo chất lượng thực hiện công khai dân chủ, treo giây phép tại chân công trình. Phối hợp  giám sát 11 nhà ở tư nhân lập biên bản, phản ánh 01 vụ nhân dân tự ý đào đất nông nghiệp và đã được chính quyền giải quyết kịp thời. Nhóm nòng cốt 02-212 thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức, lồng ghép tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tại 20 hội nghị các tổ dân phố  với 2506 lượt người tham dự.

Thực hiện năm chủ đề 2019 “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”, MTTQ phường đã xây dựng kế hoạch và thành lập 03 tổ giám sát, tuyên truyền vận động tại các tuyến phố có tên về thực hiện TTĐT, TTXD và VSMT; tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, qua đó, góp phần thực hiện tốt năm chủ đề của quận.

Để nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận quý II/2019 đạt hiệu quả, MTTQ phường xác định cần tiếp tục tập trung nắm bắt tình hình cơ sở, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đôn đốc chỉ đạo việc duy trì và nhân rộng các nhóm nòng cốt xây dựng đô thị văn minh. Tiếp tục tham gia giám sát trên lĩnh vực quản lý đất đai, TTĐT, TTXD, VSMT, văn hóa xã hội, phát triển kinh tế, các khoản đóng góp của nhân dân, thu chi ngân sách, tham gia giải quyết đơn thư; giám sát việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019./.

Một số hình ảnh hoạt động của MTTQ phường: