tin mới nhất

MTTQ Việt Nam phường Ngọc Lâm: Tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ngày đăng 16/01/2019 | 15:32  | Lượt xem: 156

Chiều ngày 14 và sáng ngày 15/1/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngọc Lâm đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Ngô Mạnh Điềm – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; đồng chí Nguyễn Văn Liêm – UVBTV Quận ủy, PCT HĐND quận; đồng chí Đặng Đức Cường – QUV, Phó ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – QUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – PBT Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thế Tuấn – Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chi trong tổ công tác chỉ đạo đại hội của quận, BCH Đảng bộ phường, trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội phường; BGH các nhà trường, BCH Công an phường, đại diện các cơ quan, đơn vị, Bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng, phó Ban CTMT 29 TDP và 121 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lới nhân dân trên địa bàn.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2019 - 2024 được tiến hành sau thời gian chuẩn bị và tổ chức xong hội nghị các Ban công tác mặt trận tại 29 TDP. Đại hội đã tiến hành kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ phường trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024; hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2019 – 2024 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ quận Long Biên lần thứ IV.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả đạt được, đồng thời cũng nêu lên những khó khăn bất cập trong tổ chức thực hiện các cuộc vận động tại cơ sở; đưa ra những kiến nghị, đề xuất các cấp quan tâm công tác mặt trận trong nhiềm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí Ngô Mạnh Điềm – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận và đồng chí Nguyễn Văn Tuấn– QUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã ghi nhận những kết quả, những cố gắng MTTQ phường Ngọc Lâm đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Ủy ban MTTQ phường, các Ban CTMT TDP tiếp tục chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động  để đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ được giao, khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ phường, khắc phục khó khăn, vượt qua những thách thức để phấn đấu đạt nhiều kết quả cao hơn nữa.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử 35 vị tham gia Ủy ban MTTQ phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo đúng Điều lệ MTTQ và các quy định hướng dẫn của các cấp. Tại kỳ họp thứ nhất Ủy ban MTTQ phường khóa mới đã thống nhất hiệp thương cử 5 vị tham gia Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường và các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch MTTQ phường nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm: Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Chủ tịch Ủy  ban MTTQ phường; ông Bùi Văn Tuyến, bà Đặng Thị Thu Hương – PCT Ủy ban MTTQ phường; bà Nguyễn Thanh Mai, Ngô Thị Tâm - Ủy viên thường trực.

Đại hội cũng đã tiến hành hiệp thương cử 12 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam quận Long Biên lần thứ IV.

Với tinh thần “ Dân chủ, - Đoàn kết – Đổi mới và hiệu quả”, 100% đại biểu dự đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2019 – 2024.

* Một số hình ảnh tại Đại hội