tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt quận Long Biên học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 (khoá XII)
Ngày đăng 10/12/2017 | 18:19  | Lượt xem: 678

Sáng ngày 8/12/2017, tại hội trường Quận uỷ và phòng họp số 2 - Quận uỷ. Ban thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) do Thành ủy tổ chức

Tham dự hội nghị học tập trực tuyến quận Long Biên có các đồng chí uỷ viên thường vụ, quận uỷ viên, Trưởng, phó các phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận, Bí thư, Phó Bí thư thường trực đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Bí thư, phó Bí thư chi, đảng bộ cơ sở.

Sau phát biểu khai mạc hội nghị, trong buổi sáng, các đại biểu tham gia học tập, quán triệt đã được nghe đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu về Nghị quyết số 18-NQ/TƯ "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Nghị quyết số 19-NQ/TƯ về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập".

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục học tập, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TƯ về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TƯ về "Công tác dân số trong tình hình mới" do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng chí Vụ Trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Y tế) Nguyễn Nam Liên, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) trình bày.

 

 

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lưu Đắc Dũng - phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, thay mặt cho Ban Tổ chức lớp học đề nghị các đồng chí cán bộ đảng viên được triệu tập dự hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) thực hiện nghiệm kế hoạch số 111 - KH/QU, ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Quận uỷ, viết thu hoạch của cán bộ, đảng viên sau học tập Nghị quyết, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết tại đơn vị và trong các tầng lớp nhân dân, sớm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống./.

Một số hình ảnh tại hội nghị: