tin mới nhất

Tập huấn cho lao động tự do trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 17/08/2018 | 13:26  | Lượt xem: 477

Sáng ngày 17/8/2018, phòng Lao động – TB&XH quận Long Biên phối hợp với phòng Việc làm – An toàn vệ sinh lao động, Sở Lao động – TB&XH Thành phố Hà Nội tập huấn cho gần 200 lao động tự do trên địa bàn quận.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên cho lớp tập huấn có đồng chí Trần Thị Minh Tâm -  Chuyên viên phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở Lao động - TB&XH Thành phố Hà Nội; Đồng chí Trần Thị Hoài Hương - Quận ủy viên, Trưởng phòng LĐ TB&XH quận; Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở LĐ TB&XH Thành phố Hà Nội; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng lao động TBXH quận, cán bộ làm công tác Lao động TB&XH của 14 phường và gần 200 lao động tự do tập trung các ngành nghề như: Hàn điện, hàn cắt kim loại, kinh doanh ga, phế liệu, xây dựng… trên địa bàn quận.

Việc đảm bảo môi trường lao động lành mạnh và an toàn, nhằm giảm thiểu và ngăn ngừa các nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một trong những yêu cầu quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của lao động xã hội. Thời gian vừa qua các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, người lao động tự do trên địa bàn cũng đã thực hiện khá tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, nhằm giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số doanh nghiệp, người lao động tự do chưa thực sự quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh lao động. Tai nạn lao động, cháy nổ vẫn còn xảy ra. Để đảm bảo ATVSLĐ trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật an toàn vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp, người lao động nói chung và lao động tự do nói riêng, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động, tài sản cho nhân dân.

Tại buổi tập huấn báo cáo viên đã trao đổi các nội dung liên quan đến luật vệ sinh an toàn lao động, các tiêu chuẩn, kỹ thuật an toàn trong hàn cắt kim loại, điện, xây dựng…, nguyên nhân thường hay xảy ra tai nạn, các quy tắc làm việc an toàn, biện pháp phòng ngừa các tai nạn tương tự trong các lĩnh vực mà có nhiều người lao động tự do đang làm việc.

Đồng chí Trần Thị Minh Tâm - CV phòng Việc làm - ATLĐ Sở LĐTBXH Hà Nội trao đổi tại lớp tập huấn

Qua buổi tập huấn đã giúp cho các học viên nắm được các yêu cầu cơ bản trong công tác an toàn vệ sinh lao động và sẽ trực tiếp thực hiện tại nơi làm việc nhằm đảm bảo an toàn, tài sản cho bản thân, gia đình và xã hội.

Trong thời gian tới, quận Long Biên tiếp tục mở rộng hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh lao động cho các đối tượng khác trên địa bàn nhằm làm tốt hơn nữa trong công tác AT – VSLĐ, PCCN, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn: