tin mới nhất

Triển khai các giải pháp giảm nghèo và các cơ chế chính sách đặc thù của quận Long Biên năm 2019
Ngày đăng 14/03/2019 | 15:07  | Lượt xem: 125

Chiều ngày 23/03/2019, tại phòng họp 2 – Quận ủy, UBND quận Long Biên tổ chức triển khai các giải pháp giảm nghèo và các cơ chế chính sách đặc thù của quận năm 2019

Dự  và chủ trì hội nghị có đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Quận ủy viên, Phó  Chủ tịch UBND quận, Trưởng BCĐ Trợ giúp người nghèo Quận; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể quận,  PCT UBND phụ trách VHXH và cán bộ Lao động TB&XH của 14 phường.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hoài Hương – Quận ủy viên, Trưởng phòng Lao động TB&XH (cơ quan thường trực BCĐ trợ giúp người nghèo) triển khai các giải pháp giảm nghèo và các cơ chế chính sách đặc thù của quận năm 2019 theo Thông báo kết luận số 672-TB/QU ngày 11/3/2019 của Ban Thường vụ Quận uỷ.

Các đại biểu dự hội nghị đều thống nhất với nội dung cơ quan Thường trực triển khai; đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ theo lĩnh vực ngành, các đại biểu dự thảo luận các vấn đề xung quanh nội dung chỉ đạo, định hướng của đồng chí chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu; đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng BCĐ Trợ giúp người nghèo quận chủ trì hội nghị kết luận:

1. Các đồng chí tham dự hội nghị thống nhất triển khai, thực hiện các giải pháp giảm nghèo và các cơ chế chính sách đặc thù của quận năm 2019.

2. Giao phòng Lao động TB&XH (cơ quan thường trực): rà soát kỹ hồ sơ, đối tượng, hoàn thiện hồ sơ hết tháng 4/2019, thực hiện chế độ từ tháng 01/2019; Tổng hợp các phương án thoát nghèo của các phường, những khó khăn vướng mắc trong quá trình xây dựng phương án thoát nghèo để kịp thời báo cáo lãnh đạo quận. Chủ động bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố để tham mưu kịp thời các chế độ chính sách trong công tác trợ giúp người nghèo để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm nghèo đã đề ra.

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể quận tập trung tuyên truyền, vận động tới các hội viên, tổ dân phố và toàn thể người dân trên địa bàn quận để thực hiện tốt các giải pháp giảm nghèo, các cơ chế chính sách đặc thù của quận.

4. Giao các phòng, ban, ngành đoàn thể quận: theo chức năng, nhiệm vụ của ngành triển khai, thực hiện các giải pháp giảm nghèo và các cơ chế chính sách đặc thù của quận.

5. UBND các phường: Chịu trách nhiệm về tính pháp lý, hợp lý của hồ sơ, thực hiện, chi trả kịp thời, đúng đối tượng; tuyên truyền các chính sách đến người dân, đối tượng; đề xuất các đối tượng khác nếu có; xây dựng phương án giảm nghèo để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao, báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nếu có về cơ quan thường trực; triển khai phát động, xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo để thực hiện tốt công tác giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn phường. Riêng phường Bồ Đề, phối hợp với các phòng, ban của quận sớm hoàn thiện việc cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập chùa Bồ Đề.

Một số hình ảnh tại hội nghị: