tin mới nhất

Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận
Ngày đăng 16/03/2019 | 13:31  | Lượt xem: 151

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH- UBND ngày 21/01/2019 của UBND quận Long Biên triển khai công tác ATTP lĩnh vực Y tế năm 2019. Sáng ngày 16/3/2019, tại hội trường Quận ủy Long Biên, Phòng Y tế- đơn vị thường trực Ban chỉ đạo ATTP quận phối hợp với phòng Giáo dục & Đào tạo, Trung tâm Y tế quận tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận.

Báo cáo viên tại buổi tập huấn có bà Lương Thị Minh Nguyệt- Trưởng phòng Y tế, ông Nguyễn Văn Tấn- Trưởng khoa An toàn thực phẩm Trung tâm Y tế quận. Tham dự tập huấn có hơn 300 học viên là các hiệu trưởng, cán bộ y tế trường học, người quản lý bếp ăn/bếp trưởng của các cơ sở giáo dục.

Đ/c Lương Thị Minh Nguyệt - Trưởng phòng Y tế tập huấn các quy định của pháp luật về ATTP

Tập buổi tập huấn, các học viên đã được nghe phổ biến Nghị định số 155/2018/NĐ- CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế, Nghị định số 115/2018/NĐ- CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Hướng dẫn các tiêu chí đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường học, công khai danh mục nguồn gốc thực phẩm, chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn, quy trình phối hợp điều tra và xử lý ngộ độc thực phẩm,…

Đ/c Nguyễn Văn Tấn - Trưởng Khoa ATTP - TTYT quận tập huấn về kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn

Bên cạnh việc bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm, buổi tập huấn cũng nêu rõ vai trò, ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý trong việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở giáo dục. Để đạt được hiệu quả cao, cán bộ quản lý cần thường xuyên trau dồi, củng cố, cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm và kịp thời triển khai thực hiện trong hoạt động thực tiễn.

Buổi tập huấn diễn ra theo đúng kế hoạch và đạt được kết quả thành công tốt đẹp. Các học viên tham dự đã được trang bị đầy đủ kiến thức về thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm; kỹ năng xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó ngộ độc thực phẩm; các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và các giải pháp để nâng cao chất lượng quản lý bếp ăn trường học. Đồng thời các học viên cũng tích cực trao đổi thảo luận để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường học.