tin mới nhất

Giao ban Ban chỉ đạo xây dựng Đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước
Ngày đăng 21/03/2019 | 08:35  | Lượt xem: 264

Chiều ngày 19/3/2019, Ban chỉ đạo xây dựng Đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước Quận ủy Long Biên tổ chức giao ban nhằm đánh giá kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ trong quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư thường trực Quận ủy, Trưởng Ban chỉ đạo; dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo.

Hội nghị đã nghe dự thảo quyết định kiện toàn và thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn quận Long Biên; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy trên địa bàn quận quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019; tổng hợp danh sách các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn quận hiện có từ 1-3 đảng viên đang làm việc trong doanh nghiệp.

Tại hội nghị, đã có 6 ý kiến phát biểu thảo luận, thống nhất cao với dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU quý I năm 2019 do cơ quan thường trực chuẩn bị và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 09-NQ/TU trên địa bàn quận Long Biên trong quý II năm 2019.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư thường trực Quận uỷ, trưởng Ban chỉ đạo kết luận trong thời gian tới, Ban chỉ đạo cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của một số chi bộ cơ sở trực thuộc quận ủy báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy quyết định  chuyển giao về trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp vụ cho phù hợp với mô hình tổ chức và yêu cầu thực tiễn.

2. Thành viên Ban chỉ đạo căn cứ Thông báo phân công nhiệm vụ, chủ động phối hợp Đảng ủy các phường được phân công theo dõi thực hiện việc tuyên truyền, rà soát, gặp gỡ, vận động thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có đảng viên, Phấn đấu quý II thành lập từ 02-03 tổ chức đảng.

3. Tiếp tục hướng dẫn tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thực hiện các giải pháp nhằm  nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chất lượng công tác phát triển đảng viên mới.

4. Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU gắn với Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội”.