tin mới nhất

Đánh giá thực hiện đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác NVH tổ dân phố, Trung tâm VH-TT phường” quý I/2019
Ngày đăng 24/04/2019 | 14:59  | Lượt xem: 210

Chiều ngày 23/4/2019, Ban chỉ đạo Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác NVH tổ dân phố, Trung tâm VH-TT phường” quận Long Biên quý I/2019. Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận đã chủ trì cuộc họp.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo đã đánh giá những kết quả triển khai thực hiện Đề án, trong quý I/2019, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án. Xây dựng và triển khai kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 10/01/2019 về thực hiện Đề án năm 2019; Tiếp tục duy trì và triển khai nhân rộng Mô hình hoạt động Nhà văn hoá tổ dân phố cấp Quận theo tại 24 NVH tổ dân phố; Duy trì hoạt động Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường; Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2016 – 2018, theo đó đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện niêm yết năm 2019, theo đó chỉ đạo tiếp tục niêm yết các chương trình cấp ủy, QCDC và các văn bản cung cấp thông tin liên quan đến người dân; thống nhất ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách phục vụ công tác quản lý gồm 2 loại: Sổ theo dõi hoạt động NVH tổ dân phố và sổ giao ban các hoạt động của tổ dân phố; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc quản lý, khai thác tại NVH tổ dân phố, Trung tâm VH-TT phường, đảm bảo theo đúng Luật Tài sản công và các quy định về quản lý, sử dụng tài sản, trụ sở hiện hành, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm việc cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định tại các NVH tổ dân phố, Trung tâm VH-TT phường.

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ đã phát biểu nhiều ý kiến nhằm tiếp tục chỉ đạo các ngành, đoàn thể, UBND các phường tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp mà đề án đã đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị hiệu quả, đúng quy định Luật tài sản công.