tin mới nhất

Kiểm tra công tác tài chính Đảng đối với 04 cấp ủy cơ sở
Ngày đăng 16/04/2018 | 16:26  | Lượt xem: 3214

Thực hiện Quyết định số 60-QĐ/UBKTQU, ngày 06/3/2018 của UBKT Quận ủy về kiểm tra công tác quản lý tài chính Đảng; việc thu, nộp, sử dụng Đảng phí năm 2017 đối với 04 cấp ủy cơ sở, ngày 16/4/2018, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy do đồng chí Lưu Đắc Dũng - QUV, Phó chủ nhiệm UBKT Quận ủy làm chủ trì đã tiến hành thông báo kết luận kiểm tra đối với Đảng ủy các phường Bồ Đề, Phúc Đồng, Thạch Bàn, Việt Hưng.

Đây là một trong sáu nhiệm vụ của UBKT các cấp quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng nhằm giúp cho công tác quản lý tài chính, thu nộp Đảng phí của cấp ủy cấp dưới đi vào nề nếp, đúng quy định đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Đảng bộ. Nội dung kiểm tra tập trung: Việc quán triệt, triển khai các văn bản, quy định, chế độ, chính sách, nguyên tắc về tài chính của Đảng và Nhà nước; công tác quản lý và điều hành ngân sách, việc chi tiêu, sử dụng tài chính Đảng trong năm 2017; việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thu, nộp, sử dụng đảng phí của các cấp ủy.

Qua kiểm tra cho thấy cơ bản các cấp ủy cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc công tác quản lý tài chính Đảng đảm bảo đúng nguyên tắc theo quy định hiện hành; đã tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy chi bộ trực thuộc thực hiện có nề nếp việc thu, nộp, sử dụng đảng phí. Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế trong việc thiết lập chứng từ, thời điểm thanh quyết toán, việc ghi chép sổ thu, nộp đảng phí và thực hiện một số nội dung chi từ nguồn đảng phí giữ lại chi bộ. UBKT Quận ủy đã yêu cầu các cấp ủy rút kinh nghiệm, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy chi bộ thực hiện tốt công tác thu, nộp và sử dụng đảng phí.

Sau thông báo kết luận, UBKT Quận ủy giao cán bộ chuyên môn tiếp tục theo dõi, đôn đốc nhằm đảm bảo việc thực hiện kết luận được nghiêm túc, đạt kết quả./.

Đồng chí Lưu Đắc Dũng - QUV, Phó chủ nhiệm UBKT Quận ủy chủ trì thông báo kết luận kiểm tra tại Đảng ủy phường Thạch Bàn