tin mới nhất

UBND quận thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng 11/06/2018 | 15:35  | Lượt xem: 1148

Chiều ngày 11/6/2018, UBND quận Long Biên tổ chức phiên họp thảo luận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; tiến độ lập đồ án quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn quận.

Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Ủy viên BTV Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận, đồng chí Đàm Văn Huân - Quận uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận; các thành viên UBND quận, Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận; Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế; Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 4.

Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp

Phiên họp đã nghe Văn phòng HĐND&UBND quận trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; phòng Quản lý đô thị báo cáo đồ án quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn quận.

Trong 6 tháng đầu năm, quận tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các chương trình cấp ủy, cơ bản các chỉ tiêu đạt và đạt cao so với kế hoạch. Công tác điều hành ngân sách đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ do tạo được nguồn lực dồi dào từ năm 2017.

Tuy nhiên, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội có những khó khăn nhất định: Bộ máy lãnh đạo UBND quận có sự thay đổi, cần có sự điều chỉnh nhiệm vụ để phù hợp; một số chính sách, Luật mới có hiệu lực ảnh hưởng nhất định đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, Luật Quản lý tài sản công...). Nguồn thu lệ phí trước bạ từ thị trường kinh doanh xe sụt giảm do nhiều ưu đãi bị cắt giảm. Tiến độ phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất của Thành phố chưa đảm bảo, ảnh hưởng đến việc triển khai của quận. Bên cạnh đó, quận đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất, phục vụ khảo sát chuyên đề của Trung ương, Thành phố.

Với sự tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngay từ đầu năm, siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ trên tất cả các lĩnh vực, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của quận 6 tháng đầu năm 2018 đạt được một số kết quả tích cực.

Phiên họp tiến hành thảo luận với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND quận và Trưởng các phòng, ban, đơn vị đã tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh đồ án quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn quận

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị và ý kiến phát biểu, thảo luận của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận và các đơn vị dự họp, Chủ tịch UBND quận kết luận, thống nhất trong tập thể UBND quận các kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm:

- Điều hành ngân sách linh hoạt, thực hiện đồng bộ các giải pháp, thu - chi ngân sách đạt cao so với kế hoạch và cùng kỳ.

- Chủ đề của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, chương trình 02-Ctr/QU tiếp tục được triển khai đồng bộ, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ được thực hiện nề nếp; chủ động xây dựng các kế hoạch chuyên đề, các phương án đảm bảo triển khai nhiệm vụ chính trị của quận đạt hiệu quả.

- Chủ đề “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp” được tập trung triển khai, bước đầu đạt được kết quả rõ nét, mỹ quan đô thị được cải thiện, vệ sinh môi trường được đảm bảo, được nhân dân đồng thuận và hưởng ứng tham gia trang trí, làm đẹp tại các khu dân cư. Các CLB tình nguyện vì môi trường tại các phường được duy trì hiệu quả.

- Các nội dung công việc hướng tới chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận được tập trung triển khai, đảm bảo tiến độ. Một số nội dung sớm được hoàn thành.

- Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được tập trung thực hiện, hướng về cơ sở, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù của quận đối với người có công, thân nhân, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; sớm hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu số hộ dân cư thoát nghèo (vượt kế hoạch 136%) và chỉ tiêu bắt buộc về cai nghiện ma túy (vượt 42% so với kế hoạch).

- Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2017-2018 với chất lượng dạy và học ngày càng cao, trong đó có những thành tích nổi bật: 25 học sinh đạt giải cấp Quốc gia, 63 học sinh đạt giải cấp Quốc tế, 36 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp Thành phố, 01 giáo viên giỏi cấp Quốc gia. Công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong các nhà trường có nhiều đổi mới, sáng tạo, bước đầu đạt hiệu quả.

- Công tác quản lý an toàn thực phẩm được triển khai đồng bộ, quyết liệt, cơ bản kiểm soát được tình hình.

- An ninh trật tự được đảm bảo, ổn định và giữ vững, điều tra khám phá thành công 100% các vụ trọng án. Công tác tuyển quân được nâng cao, đảm bảo đầy đủ về số lượng, chất lượng.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới còn một số vấn đề cần quan tâm khắc phục:

- Quy trình tiếp nhận, kiểm tra và quản lý các công trình xây dựng tại một số địa phương đã được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, tại một số thời điểm, còn tồn tại công trình vi phạm chưa được xử lý kịp thời.

- Công tác quản lý dự án BT được Thành phố ủy quyền cho quận thực hiện còn tồn tại, bất cập.

- Tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện “Phường văn minh đô thị”, “Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị” chưa được khắc phục.

- Một số vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Nghị quyết 15- NQ/TU ngày 04/7/2017 và Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành uỷ Hà Nội chưa được tập trung giải quyết dứt điểm.

Kết thúc phiên họp, 100% thành viên UBND quận dự họp nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của UBND quận.