tin mới nhất

Kết quả nổi bật về công tác DS- KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2018 của phường Phúc Lợi.
Ngày đăng 12/07/2018 | 14:23  | Lượt xem: 406

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy - UBND phường, sự phối hợp  chặt chẽ của các Ban, Ngành, đoàn thể, cùng sự quyết tâm của đội ngũ cộng tác viên DS-KHHGĐ từ phường đến các tổ dân phố. Công tác dân số -KHHGĐ phường 6 tháng đầu năm 2018 đã đạt được một số kết quả nổi bật

Để thực hiện hiệu quả công tác Dân số - KHHGĐ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về giảm sinh và sinh con thứ 3 trở lên và từng bước nâng cao chất lượng Dân số trên địa bàn phường. Ngay từ đầu năm, Ban DS-KHHGĐ phường đã chủ động tham mưu cho UBND phường xây dựng các kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể về công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn phường; hướng dẫn các tổ dân phố xây dựng các kế hoạch hoạt động về công tác dân số phù hợp với đặc điểm tình hình của TDP và giao chỉ tiêu Dân số - KHHGĐ đến từng tổ dân phố, coi đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, thi đua; Xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành, đoàn thể của phường để triển khai các nhiệm vụ công tác Dân số - KHHGĐ...

6 tháng đầu năm 2018 công tác DS-KHHGĐ của phường còn gặp nhiều khó khăn và nguồn kinh phí còn hạn hẹp. Nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Trung tâm DS – KHHGĐ quận Long Biên, của Đảng ủy, UBND phường và sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự quyết tâm, nhiệt tình của đội ngũ cộng tác viên nên công tác DS-KHHGĐ của phường đã đạt được những kết quả đáng khích lệ:

- Tổng số sinh 6 tháng đầu năm là 79 trẻ, tỷ lệ sinh con thứ 3+ là 02 trường hợp giảm 01 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017;

- Các chỉ tiêu thực hiện KHHGĐ đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm cấp trên giao;

- Tổ chức được 8 buổi truyền thông trực tiếp thu hút  670 người tham dự;

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh phường: số lần phát 48 lần, tổng số tin bài 24, thời lượng phát 240 phút.

Ban DS - KHHGĐ phường đã nỗ lực trong công tác thực hiện Đề án nâng cao chất lượng dân số năm 2018 giai đoạn 2016 -2020, nhận được sự quan tâm của ban lãnh đạo cũng như sự ủng hộ nhiệt tình từ TDP và CTV DS - KHHGĐ công tác tuyên truyền vận động đối tượng đích tham gia đề án đã đạt được kêt quả đáng khích lệ:

- 85 % phụ nữ mang thai được tư vấn và sàng lọc trước sinh.

- 98 % phụ nữ mang thai được tư vấn về sàng lọc sau sinh.

Không chỉ đạt được thành tích cao trong công tác thực hiện triển khai đề án nâng cao chất lượng dân số, ban DS - KHHGĐ phường tiếp tục duy trì công tác truyền thông vận động chuyển đổi hành vi về KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ sinh sống trên địa bàn phường, chăm sóc sức khỏe sinh sản TN - VTN, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi…

Tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, 6 tháng cuối năm Ban DS-KHHGĐ xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sau:

- Tăng cường các hoạt động truyền thông thường xuyên tại cở sở nhằm cung cấp, trang bị các kiến thức chăm sóc SKSS cho các đối tượng, đặc biệt chú trọng triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông thuộc chương trình nâng cao chất lượng dân số, chương trình nâng cao chất lượng chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại cộng đồng;

- Tiếp tục duy trì chế độ cập nhật, thông tin biến động vào kho dữ liệu điện tử chuyên ngành đảm bảo thống nhất số liệu đạt kết quả;

- Đẩy mạnh tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai tại cộng đồng;

- Đảm bảo cấp phát đầy đủ, kịp thời các phương tiện tránh thai đáp ứng nhu cầu của nhân dân;

- Tổ chức tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên DS-KHHGĐ các tổ dân phố.

Công tác DS-KHHGĐ phường Phúc Lợi năm 2018 sẽ phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Quận giao để kỉ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên, góp phần xây dựng  Phường Phúc Lợi ngày càng văn minh, giàu đẹp./.