tin mới nhất

Đảng uỷ phường Long Biên tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) và 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 05/7/2008 của BCH TW Đảng (khóa X)
Ngày đăng 12/07/2018 | 14:23  | Lượt xem: 358

Sáng ngày 11/7/2018 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Long Biên, Đảng uỷ phường Long Biên long trọng tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 05/7/2008 của BCH TW Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

Dự buổi lễ có đồng chí đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Phan – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Phường; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; Trưởng các đoàn thể chính trị, cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Long Biên.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 05/7/2008 của BCH TW Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết-PBT thường trực Đảng ủy trình bày báo cáo tại hội nghị

 

Sau 20 năm thực hiện toàn bộ hệ thống chính trị từ phường tới tổ dân phố, hoạt động có bài bản, nề nếp, chất lượng hoạt động của các chi bộ, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể, tổ dân vận ở các tổ dân phố đã phát huy hiệu quả, thiết thực. Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện có hiệu quả trên tất cả lĩnh vực từ công tác chỉ đạo lãnh đạo và triển khai các Nghị Quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến việc quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu; Việc thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; Nghị quyết TW4 (Khóa XI, XII), Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo, MTTQ và các đoàn thể chính trị. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25–NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Chương trình số hành động số 01–CTr/TU của Thành ủy, Chương trình số 18–CTr/QU của Quận ủy Long Biên đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên trong tình hình mới. Qua đó, tiếp tục tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cả hệ thống chính trị đối với thanh niên và công tác thanh niên. Vai trò, vị trí của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa được khẳng định; Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên đã có những cách làm mới, sáng tạo, bước đầu đạt hiệu quả, nhất là việc triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tạo bước chuyển về công tác thanh niên, là tiền đề để tiếp tục thực hiện các nội dung đối với công tác thanh niên trong thời gian tiếp theo.

Trên cơ sở triển khai đồng bộ quyết liệt Chỉ thị 30 về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ và 6 quy chế dân chủ trong các loại hình mới do quận ban hành đã giúp cho công tác quản lý điều hành của chính quyền phường tốt hơn, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy tích cực, không khí dân chủ được củng cố và bền chặt, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhân dân ngày càng được nâng cao. Thực hiện có hiệu quả Quyết định 217 – QĐ/TW, 218 – QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 6525- QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội, Quyết định 2200 – QĐ/TU  của Thành ủy Hà Nội gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 – CT/TW. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong giám sát phản biện xã hội, góp ý cho cấp ủy, chính quyền  và góp ý nhận xét cho đảng viên, cán bộ, công chức nơi cư trú.

Tại hội nghị sau khi nghe 04 ý kiến tham luận trực tiếp về việc thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW và 01 ý kiến tham luận về Nghị quyết 25-NQ/TW tại hội trường đã làm rõ kết quả sau 20 năm thực hiện Chỉ thị 30 nhất là kết quả công tác giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể, kết quả giám sát của Ban TTND, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, kết quả chỉ đạo triển khai thực hiện của các chi bộ, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả 6 quy chế dân chủ trong các loại hình mới.

Thay mặt đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy – Nguyễn Văn Chiến đã phát biểu khẳng định những kết quả mà trong 20 năm qua Đảng bộ và nhân dân phường Long Biên đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 30 – CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn phường Nghị quyết 25-NQ/TW“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền các đoàn thể các chi bộ cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt phổ biến trong cán bộ đảng viên và nhân dân các pháp lệnh, Chỉ thi, kết luận của Ban bí thư Trung ương đảng và của Quốc hội, Chính phủ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, ban chỉ đạo, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng trên mọi lĩnh vực nhất là lĩnh vực giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư, Trật tự đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Phát huy vai trò hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên, chú trọng hoạt động của khối dân vận, các tổ dân vận, tổ hòa giải của các tổ dân phố.

Cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, công chức, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác nắm bắt thông tin từ các kênh giám sát của nhân dân, hòm thưu góp ý và giao ban Tổ dân phố, tổ dư luận xã hội của phường.

Tổ chức sơ kết, tổng kết khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tại hội nghị tổng kết, đảng ủy phường đã  tổ chức trao thưởng cho 15 tập thể chi bộ hoàn thành tốt trong việc thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và 06 tập thể chi bộ hoàn thành tốt trong việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”./.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Đ/c Nguyễn Đức Hùng-ĐUV, PCT UBND phường phát biểu tham luận

 

Đảng ủy trao khen thưởng các tập thể chi bộ thực hiện tốt Chỉ thị 30

 

Đảng ủy trao khen thưởng các tập thể chi bộ thực hiện tốt Nghị quyết 25

 

Toàn cảnh hội nghị