tin mới nhất

Quận ủy Long Biên triển khai Kế hoạch "Sát hạch, đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ quản lý năm 2018"
Ngày đăng 13/09/2018 | 11:27  | Lượt xem: 861

Sáng 13/9/2018, Quận ủy Long Biên tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch "Sát hạch, đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý" năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì hội nghị. Dự hội nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND Quận; Trưởng, phó các phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể CT-XH; Đảng ủy khối doanh nghiệp Quận; Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND 14 phường.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; chủ đề năm 2018 của Thành phố Hà Nội về "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị"; Chương trình 02-CTr/QU của Quận ủy khóa III, ngày 12/9/2018, Quận ủy Long Biên đã ban Kế hoạch số 154-KH/QU về "Sát hạch, đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý" năm 2018 nhằm đánh giá năng lực quản lý, điều hành, kỹ năng xử lý tình huống trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức theo khung năng lực vị trí việc làm; từ kết quả sát hạch sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu gắn với sắp xếp lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở. Việc sát hạch phải khoa học, khách quan, đánh giá đúng năng lực, trình độ của cán bộ theo yêu cầu của vị trí việc làm đang đảm nhiệm.

Đ/c Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND Quận, Chủ nhiệm Chương trình 02 của Quận ủy, hướng dẫn tại hội nghị

Kế hoạch đã chỉ rõ đối tượng sát hạch; nội dung gồm hai phần thi viết và thuyết trình; Thời gian sát hạch dự kiến diễn ra trong tháng 11, 12/2018; đánh giá kết quả sát hạch theo thang điểm 10 và 5 mức xếp loại, đồng thời được thông báo công khai trên lớp 2 - Cổng thông tin điện tử Quận và tới từng cán bộ được sát hạch.

Tại hội nghị, cán bộ thuộc diện sát hạch cũng được hướng dẫn chi tiết việc chuẩn bị nội dung để chất lượng bài thi viết và thuyết trình đạt hiệu quả cao nhất.

Đ/c Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy - kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy yêu cầu Ban Chủ nhiệm Chương trình 02, Hội đồng sát hạch, cơ quan giúp việc cũng như các đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch của Quận ủy, quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung và cách thức tiến hành tới đối tượng sát hạch, đồng thời tổ chức thực hiện bảo đảm đúng mục tiêu và tiến độ đề ra. Việc sát hạch phải thực sự hiệu quả, thiết thực, không hình thức, khuyến khích được cán bộ sát hạch đưa ra những vấn đề, giải pháp khắc phục cũng như kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm quyền nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành trong từng lĩnh vực cá nhân phụ trách gắn với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương đang công tác. Lấy việc sát hạch năm 2018 làm cơ sở để thực hiện việc sát hạch chuyên sâu trong năm 2019 đối với từng lĩnh vực.