tin mới nhất

15 năm xây nền móng vững chắc cho sự nghiệp trồng người
Ngày đăng 10/10/2018 | 14:47  | Lượt xem: 244

Quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối về giáo dục và đào tạo của Đảng, phát huy truyền thống cách mạng, hiếu học của quê hương Long Biên. Qua 15 năm đổi mới và phát triển, ngành giáo dục và đào tạo  Quận đã có những phát triển vượt bậc, toàn diện, vững chắc, theo hướng chuẩn hoá, xã hội hoá; từng bước hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập, giáo dục có chất lượng tốt của con em nhân dân trong và ngoài quận.

Mở rộng hệ thống giáo dục và đào tạo

Hệ thống giáo dục và đào tạo được mở rộng với đủ các cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên. Năm 2004, toàn quận có 38 trường MN, TH, THCS công lập (chưa có trường tư thục) với 28. 762 học sinh, đến năm 2018 này, toàn Quận đã có 76 trường công lập, 33 trường tư thục với trên 72.000 học sinh.

Thực hiện tốt về chuẩn hóa cơ sở vật chất góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Trong 15 năm, Quận đã dành trên 140.000 m2 đất để mở rộng và xây mới các trường học; trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, chuẩn hoá, từng bước hiện đại. Năm 2004, toàn quận có 01 trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia (đạt 2,6%), đến nay đã có 64 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 91,4% ( trong đó có 08 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2), 16 trường thực hiện mô hình trường học điện tử.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý chuẩn về trình độ và phẩm chất năng lực là một trong  những nhiệm vụ theo chốt của Ngành. Trong những năm qua, Ngành GD&ĐT Quận đã quan tâm đặc biệt đến sự phát triển và nâng cao phẩm chất đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên. Đến nay đã có 100% CB, GV, NV đạt chuẩn về đào tạo với 81% trên chuẩn; 100% cán bộ, GV, NV có trình độ tin học cơ bản, ứng dụng hiệu quả trong công tác quản lý và giảng dạy. Trong 15 năm qua, đã có 19 cô giáo đạt giáo viên giỏi cấp Quốc gia, 202 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp Thành phố, 4.905 lượt  giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp Quận.

Đột phá về chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo

Song song với phát triển quy mô, số lượng, chất lượng giáo dục, hiệu quả giáo dục và đào tạo được nâng lên. Việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học được thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả. Chất lượng giáo dục toàn diện, đại trà của Quận đã đạt mức độ cao và ổn định; chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng cao theo từng năm. Học sinh đạt giải học sinh giỏi, học sinh năng khiếu ngày càng nhiều. Trong 15 năm, đã có 71 học sinh đạt giải Quốc tế, 267 học sinh đạt học sinh giỏi cấp Quốc gia; 1.585 lượt học sinh đạt học sinh giỏi cấp Thành phố. Hiệu quả đào tạo ngày một nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Đến nay, 14/14 phường trong Quận đã đạt tiêu chuẩn phổ cập cho trẻ MN 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập Trung học cơ sở  mức độ 3 góp phần quan trọng vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho Quận.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho sự phát triển của giáo dục.

Công tác XHH giáo dục đã được ngành GD&ĐT Quận triển khai sâu rộng, huy động sức mạng tổng hợp của các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và toàn dân cùng chăm lo đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phát huy được hiệu quả rõ nét. Phong trào khuyến học, khuyến tài ở các gia đình, dòng họ, TDP, các đơn vị, các trường học trên địa bàn Quận được đẩy mạnh. Tại các Phường, các dòng họ, TDP đã có chính sách khen thưởng học sinh học giỏi, đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố, quốc gia, thi đỗ điểm cao vào các trường đại học, kịp thời động viên khen thưởng học sinh nghèo vợt khó cũng như khen thưởng giáo viên có nhiều thành tích đóng góp trong công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh đạt giải.

Quan tâm phát triển giáo dục chất lượng cao

Trong khối công lập đã xây dựng 03 trường chất lượng cao (Trường MN Đô thị Sài Đồng, MN Đô thị Việt Hưng Tiểu học Đô thị Sài Đồng) theo Luật Thủ đô; Xây dựng kế hoạch "Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các trường Tiểu học và Trung học cơ sở"; đưa dạy và học có yếu tố nước ngoài, dạy tăng cường trong các nhà trường  đã nâng cao rõ rệt chất lượng học tập tiếng Anh của học sinh trong Quận. Khối ngoài công lập đã có những trường nước ngoài và trường có yếu tố nước ngoài hoạt động tốt trên địa bàn quận, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên Thành phố.

Thành tích 15 năm - Nền móng vững chắc cho sự nghiệp trồng người

Trong 15 năm qua, nhiều tập thể và cá nhân được khen cao gồm: 01 tập thể được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất,  05 tập thể được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, 05 tập thể và 04 cá nhân được Chủ tịch nước tặng tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 8 tập thể và 6 cá nhân được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen, 15 tập thể và 18 cá nhân được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen; 06 đơn vị và 148 lượt tập thể được UBND Thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua và công nhận Tập thể lao động xuất sắc, 354 lượt tập thể được UBND quận Long Biên công nhận tập thể lao động tiên tiến; 05 nhà giáo được Hội đồng xét tặng Nhà nước tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và trên 4000 cá nhân được UBND Quận công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, người tốt - việc tốt cấp Quận; Phòng  Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên 5 năm được UBND  Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bộ GD&ĐT, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Quận ủy- HĐND-UBND Quận, sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành; sự quan tâm, ủng hộ, đồng thuận của các bậc phụ huynh, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội, sự nỗ lực quyết tâm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, ngành GD&ĐT quận Long Biên sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình, đưa sự nghiệp GD&ĐT của Quận phát triển mạnh mẽ theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

(Phòng Giáo dục & Đào tạo quận)