tin mới nhất

Công tác quân sự quốc phòng địa phương quận Long Biên - 15 năm xây dựng và phát triển
Ngày đăng 10/10/2018 | 15:16  | Lượt xem: 287

15 năm qua, quận Long Biên có tốc độ đô thị hoá khá nhanh,nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về văn hoá xã hội và an ninh. Lãnh đạo, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang quận đã vượt qua mọi khó khăn thách thức giữ vững an ninh, quốc phòng, tạo tiền đề vững chắc đầu tư củng cố và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ địa phương.

Hàng năm, quán triệt nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của trên, Quận uỷ đã có chỉ thị, UBND quận có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, được triển khai tới các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn; đồng thời giao cho các ngành làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện, qua đó đã nâng cao nhận thức của cấp uỷ đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng quận thành khu vực phòng thủ vững chắc. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được thực hiện có hiệu quả.

15 năm qua, Ban CHQS đã tổ chức xét và trao tặng các loại huân, huy chương của Nhà nước cho hơn 1000 đối tượng. Chủ động tổ chức hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo phân cấp và chức sắc, chức việc tôn giáo, được Quân khu Thủ đô (nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô) đánh giá “Long Biên là quận đầu tiên trên địa bàn mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho sức sắc, chức việc tôn giáo và đã đạt được kết quả tốt”. Tổ chức tốt việc giáo dục quốc phòng cho 100% học sinh của các trường trung học phổ thông theo đúng nội dung, chương trình quy định. Thông qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng và giáo dục quốc phòng cho học sinh đã có tác dụng nâng cao nhận thức về đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng, trách, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân và nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động.

Chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh Dân quân tự vệ (nay là Luật Dân quân tự vệ) và pháp lệnh lực lượng DBĐV, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; động viên hàng ngàn quân nhân dự bị, đủ 100% chỉ tiêu thành phố Hà Nội giao, đạt chất lượng tốt. Chỉ đạo, điều chỉnh xây dựng lực lượng DQTV theo đúng quy định của Pháp lệnh DQTV và hướng dẫn chỉ đạo của Quân khu Thủ đô, Bộ chỉ huy quân sự  thành phố Hà Nội (nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) và tình hình cụ thể của địa phương, bảo đảm tỷ lệ hợp lý quy mô tổ chức biên chế cơ cấu thành phần lực lượng phù hợp, chất lượng ngày càng được nâng lên. Chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương thực hiện nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu và phòng chống lụt bão. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Thực hiện chỉ đạo của Quân khu và Bộ chỉ huy quân sự thành phố quận đã tổ chức thành công các cuộc diễn tập: Diễn tập động viên điểm để Quân khu rút kinh nghiệm và Diễn tập khu vực phòng thủ cấp Quận các năm 2006, 2011 và 2017 đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối, được Bộ Tư Lệnh Quân khu và Bộ Chỉ huy thành phố đánh giá cao. Chỉ đạo 14/14 phường diễn tập chiến đấu trị an (nay là chiến đấu phòng thủ) gắn với phòng không nhân dân, phòng chống thảm hoạ, cứu hộ, cứu nạn có thực binh đạt kết quả khá, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị. Công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang địa phương được tập trung lãnh đạo, triển khai toàn diện theo phân cấp, thực hiện đúng chương trình, kế hoạch, có chất lượng. Kết quả huấn luyện hàng năm đạt khá, lực lượng vũ trang Quận tham gia hội thao thành phố được xếp thứ thứ hạng cao.

Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị cho nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương không giao động trước các diễn biến phức tạp của tình hình. Tham gia hưởng ứng tích cực và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, lực lượng vũ trang của quận đã phối hợp với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn xây dựng 20 nhà tình nghĩa trị giá 1,2 tỷ đồng. Công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, hội thao, phòng chống lụt bão và phục vụ đời sống cũng luôn được cấp uỷ, chính quyền cơ quan quân sự quận quan tâm chăm lo và bảo đảm tốt. Quận đã trích ngân sách địa phương mua sắm trang thiết bị, quân trang đủ cho tiểu đoàn bộ đội địa phương Quận và lực lượng dân quân theo quy định của Pháp lệnh DQTV. Năm 2004 LLVT được Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô tặng bằng khen; Năm 2005-2007, 2009 2014-2016 được BTL Thủ đô Hà Nội tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng. Năm 2007, quận Long Biên được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị xuất sắc; Thành phố Hà Nội tặng bằng khen về thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự và công tác tuyển quân năm 2007 Bộ CHQS Thành phố tặng cờ đơn vị dẫn đầu cụm thi đua số 2; năm 2006, 2011, 2017 được UBND thành phố tặng bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ và cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng năm 2011”. Năm 2015, 2016 được UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen có thành tích thực hiện công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Năm 2017 được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015-2016 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố Quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2017 Ban CHQS quận được UBND Thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày thành lập quận Long Biên và Ban CHQS quận, Lực lượng vũ trang và nhân dân quận được Nhà nước tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3…  

Từ kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương trong những năm qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm thực tiễn sau:

Một là: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên mà trực tiếp, thường xuyên là Đảng uỷ - Bộ CHQS Thành phố Hà Nội trước đây và Bộ Tư Lệnh Thủ đô Hà Nội hiện nay; các hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan chức năng. Cơ quan quân sự quận phải chủ động, tích cực trong việc làm tham mưu đúng, trúng, kịp thời; Cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, đầu tư đồng bộ thì mọi việc đều hoàn thành tốt.

Hai là: Lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên, đề ra những chủ trương, biện pháp thực hiện sát đúng nhiệm vụ; xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch trong từng thời điểm, từng nhiệm vụ phải cụ thể, kết hợp giữa phát triển kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế để xây dựng quận vững chắc về kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội và quốc phòng an ninh.

Ba là: Thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng cơ quan quân sự vững mạnh toàn diện, đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản, nhiệt tình với nhiệm vụ được giao. Đồng thời kết hợp giữa giữa phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội các đơn vị quận đội trên địa bàn để làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân và lực lượng vũ trang thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Pháp lệnh DBĐV để tạo nên sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương./.

(Ban chỉ huy Quân sự quận)