tin mới nhất

Những thành tựu nổi bật của phường Bồ Đề sau 15 năm chuyển từ xã lên phường
Ngày đăng 10/10/2018 | 16:28  | Lượt xem: 251

Sau 15 năm kể từ khi chuyển từ xã lên phường, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội luôn phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết toàn hệ thống chính trị và truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương cho sự nghiệp xây dựng và phát triển.

Tháng 11/2003, khi chuyển từ xã lên phường, Bồ Đề là một địa phương có xuất phát điểm còn thấp, tốc độ phát triển kinh tế chưa cao, cơ sở kỹ thuật còn nghèo nàn, kết cấu hạ tầng còn kém. Giáo dục, y tế còn khó khăn, mức hưởng thụ của nhân dân trong các hoạt động xã hội, dịch vụ còn hạn chế. Tuy nhiên, sau 15 năm phấn đấu xác nhập (06/11/2003 – 06/11/2018), được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự giúp đỡ của cán bộ và nhân dân, phường Bồ Đề đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực như: kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, dân sinh, công tác xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững chắc.

Về kinh tế, phường Bồ Đề luôn hoàn thành chỉ tiêu Nhà nước giao hằng năm đạt 100%, phấn đấu đạt chỉ tiêu hằng năm từ 8 – 10% trở lên. Bên cạnh đó, luôn tạo điều kiện hỗ trợ các hộ kinh doanh tiếp cận với nguồn vốn để phát triển kinh tế, tăng thu nhậ, ổn định cuộc sống. Phường Bồ Đề cùng với các tổ chức, đơn vị khác có các biện pháp để giúp đỡ các hộ nghèo nâng cao mức sống. Hoạt động phát triển kinh tế nhờ kinh doanh, dịch vụ, du lịch cũng được chú trọng.

Về công tác văn hóa – xã hội, Đảng ủy phường phát động thi đua phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống của địa phương. Chú trọng xây dựng tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa. Nâng cao trách nhiệm quản lý, bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa, tổ chức tốt các lễ hội truyền thống của địa phương. Các phong trào văn nghệ - TDTT được chú trọng.

Đại hội TDTT phường Bồ Đề năm 2017

Công tác an sinh xã hội, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong những năm qua đều được Đảng ủy chấp hành và chỉ đạo rất tốt đến với người dân. Thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy. Công tác khuyến học, khuyến tài được Đảng ủy phường chú trọng, quan tâm, không có học sinh bỏ học. Vì thế, chất lượng giáo dục văn hóa, đạo đức ngày càng phát triển.

Về công tác an ninh chính trị, được sự quan tâm của chính quyền, phối hợp với các đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn luôn ổn định. Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” được phát động và thực hiện tốt đến với người dân. Đảng ủy phường Bồ Đê tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các hoạt động tội phạm.

Bên cạnh đó, phường luôn thực hiện tốt công tác phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, mại dâm. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, có biện pháp xử lý tốt tình hình.

Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được nâng lên, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Bộ máy chính quyền được kiện toàn, nâng cao hiệu lực điều hành quản lý xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp phát huy tốt hơn vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt kết quả từ bước đầu. Đảng ủy phường Bồ Đề luôn chú trọng nhiệm vụ xây dựng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tập trung chỉ đạo với nhiều hình thức phong phú tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sức sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, khơi dậy phong trào thi đua sâu rộng trong xã hội.

Công tác kiểm tra được coi trọng, Uỷ ban kiểm tra các cấp được kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động. Góp phần tích cực giáo dục cán bộ, đảng viên, ngăn ngừa vi phạm, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, giữ gìn sự trong sạch của Đảng, củng cố lòng tin của Đảng bộ và nhân dân.

Đại hội Đảng bộ phường Bồ Đề lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bên cạnh đó, Đảng ủy phường Bồ Đề luôn nhận thức cao vai trò của nhân dân nên công tác dân vận của hệ thống chính trị được nâng lên, có nhiều chuyển biến, cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng sát với lòng dân. Phương thức lãnh đạo được đổi mới, phát huy tính chủ động, sáng tạo. Phong cách làm việc của các cơ quan được đổi mới theo hướng sâu, gần gũi với nhân dân, tăng cường đôn đốc, kiểm tra thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng.

(Phường Bồ Đề)