tin mới nhất

Bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND phường và UBND phường thuộc quận Long Biên năm 2018
Ngày đăng 08/11/2018 | 15:11  | Lượt xem: 216

Sáng ngày 08/11/2018, tại giảng đường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, UBND quận Long Biên đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND phường và UBND phường thuộc quận Long Biên năm 2018. Đây là lớp tổ chức theo Kế hoạch số 124-KH/QU ngày 31/01/2018 của Quận ủy Long Biên về triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/QU về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020” năm 2018.

Đến dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung của lớp có Tiến sỹ Nguyễn Tiến Sỹ - Trưởng phòng Thanh tra và Tài nguyên Môi trường Miền Bắc - Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Trịnh Quốc Huy - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Quận. Tham dự lớp học là các đồng chí là Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch UBND phụ trách KT-ĐT các phường trên địa bàn Quận.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sỹ giảng bài tại lớp học

Trong thời gian tham gia lớp học, các học viên được nghiên cứu 2 chuyên đề liên quan đến lĩnh vực đất đai: Khái quát tình hình quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội và quận Long Biên và kỹ năng quản lý, xử lý vi phạm về đất đai.

Qua các chuyên đề này, giảng viên đã giúp cho học viên có được kiến thức khái quát chung về tình hình công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội và quận Long Biên; Kỹ năng quản lý, xử lý các vi phạm về đất đai nhằm giải quyết thỏa đáng quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Trong quá trình tham gia lớp học, các học viên được trao đổi, thảo luận các tình huống thực tế trong công tác quản lý và xử lý vi phạm về đất đai, từ đó báo báo viên tổng hợp và đưa ra giải pháp xử lý vấn đề phù hợp với từng tình huống đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quyền lợi của các bên liên quan.