tin mới nhất

Hội nghị đánh giá tiển khai mô hình “Cộng đồng chung sức giúp đỡ giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2018 – 2020, năm 2018
Ngày đăng 04/12/2018 | 15:44  | Lượt xem: 8814

Thực hiện mô hình “Cộng đồng chung sức giúp đỡ giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2018 – 2020, năm 2018 MTTQ các phường đã chủ động phối hợp với Chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân quyên góp ủng hộ, giúp đỡ các hộ nghèo với tổng số tiền là 789.350.000đ

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, các đồng chí Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường trực, chuyên viên cơ quan MTTQ quận, đồng chí Nguyễn Văn Đăng – Phó trưởng phòng Lao động, thương binh và xã hội quận Chủ tịch Uỷ ban MTTQ 14 phường.

Đồng Phó trưởng phòng Lao động, thương binh và xã hội quận thông tin năm 2018 trên địa bàn quận giảm 117/25 hộ nghèo đạt 468% chỉ tiêu giao; trong đó hộ nghèo khó khăn đặc biệt được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, hộ nghèo khác hỗ trợ bằng tiền và cơ chế như: Tạo việc làm, vay vốn, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết..., phấn đấu năm 2019 giảm bằng 70% của năm 2018 là rất khó khăn. 

Tại hội nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thạch Bàn, Thượng Thanh trao đổi kinh nghiệm, cách thức phối hợp triển khai thực hiện mô hình của phường; ý kiến hỏi của MTTQ các phường đã được trao đổi cụ thể về phương pháp phối hợp, cách làm không thể tách rời vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, phối hợp của Chính quyền, vào cuộc của các đoàn thể, hưởng ứng của cá nhân, tập thể có lòng hao tâm... quản lý tiền vận động thu được, cấp phát đầy đủ, kịp thời, chặt chẽ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Chủ tịch Uy rban MTTQ quận đề nghị các phường rà soát nắm chắc số liệu đã thực hiện năm 2018; MTTQ quận, phòng Lao động TB&XH quận tham mưu tiếp tục triển khai thực hiện mô hình tại các phường.

MTTQ phường xây dựng kế hoạch liên tịch với các đoàn thể triển khai thực hiện năm 2019.