tin mới nhất

Quận ủy Long Biên tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018
Ngày đăng 10/01/2019 | 17:13  | Lượt xem: 20927

Sáng ngày 10/01/2019, Quận ủy Long Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây đựng đảng năm 2018 - triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo một số phòng chuyên môn các Ban xây dựng đảng, Văn phòng Thành ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Thường trực HĐND - Lãnh đạo UBND Quận; Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng, VPQU, TTBDCT; Trưởng các đoàn thể CT-XH Quận; Trưởng các phòng NV, TCKH, KT, QLĐT, TTPTQĐ, VHTT, TNMT; Chi cục trưởng Chi cục thuế Quận; Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng Khối vận, Chủ nhiệm UBKT, cán bộ tuyên giáo, tổ chức, văn phòng Đảng ủy 14 phường; Bí thư các chi, đảng bộ, Chủ nhiệm UBKT các Đảng bộ trực thuộc Quận; Cộng tác viên DLXH Quận.

Năm 2018, với sự tập trung cao độ, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, Quận uỷ Long Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả chủ đề Thành phố "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị" và chủ đề Quận "Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp"; đạt và vượt nhiều chỉ tiêu được giao chào mừng 15 năm thành lập quận Long Biên. Trong lĩnh vực xây dựng đảng, đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tiêu biểu:

Toàn đảng bộ với tổng số 15.421 đảng viên, đó 1.775 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 9.399 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 8 TCCS đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 33 TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cấp ủy cơ sở thành lập mới 19 chi bộ trực thuộc, trong đó có 09 chi bộ thành lập theo Nghị quyết 09 của Thành ủy (đạt 128,6%) về phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân. Xét, quyết định kết nạp 259 đảng viên mới đạt 108% so với kế hoạch. Trao tặng Huy hiệu Đảng cho 1.243 đảng viên đủ tiêu chuẩn. Tổ chức 90 lớp đào tạo bổi dưỡng cho 21.324 lượt học viên; đạt 115,1% kế hoạch năm 2018. 

Công tác tư tưởng, tuyên giáo được triển khai kịp thời, chủ động, sáng tạo, sát với nhiệm vụ chính trị góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận ở nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện. Cổng thông tin điện tử quận đăng tải gần 2000 tin bài, cổng TTĐT các phường trên 6000 tin bài tuyên truyền toàn diện các nội dung lĩnh vực. Năm 2018 có 124/128 nội dung dư luận phản ánh được giải quyết, trả lời và định hướng chiếm tỷ lệ 96,87%. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt trên 97%.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được chú trọng, 100% các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch được thực hiện hiệu quả với nhiều nội dung trọng tâm. Công tác dân vận với nhiều hoạt động hướng về cơ sở được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Đáng chú ý, thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Quận ủy tiếp tục thực hiện 11 chuyên đề, triển khai mới 02 chuyên đề, 16 hội nghị, tọa đàm cụ thể hóa chương trình 01 của quận. Ban hành 41 kết luận, chỉ đạo 154 nội dung. Rà soát, chuẩn hóa 87 quy trình nghiệp vụ cấp Quận, 41 quy trình cấp phường. Chỉ đạo xây dựng và táp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đồng bộ từ Quận đến phường khối Đảng, đoàn thể. Triển khai nhiều mô hình mới cũng như một số chủ trương của Trung ương, Thành phố về sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII…

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đã tập trung làm rõ kết quả đạt được cũng như trao đổi các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng trong năm 2019.

Đ/c Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận định hướng nhiệm vụ năm 2019

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được năm 2018 trong lĩnh vực xây dựng đảng nói chung và từng ban đảng, văn phòng cấp ủy nói riêng.Về nhiệm vụ năm 2019, đồng chí nhấn mạnh đây là năm tiếp tục quan điểm chỉ đạo đổi mới, yêu cầu công việc cao hơn. Đây cũng là năm Thành phố tiếp tục lấy chủ đề "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị"; quận Long Biên đồng thời thực hiện chủ đề "Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh". Đồng thời, đây là năm phải hoàn thành các chỉ tiêu đại hội đảng bộ quận lần thứ III, chuẩn bị cho đại hội đảng bộ quận lần thứ IV. Vì vậy, công tác xây đựng đảng cần tập trung:

- Khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong năm 2018, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và các chỉ tiêu đại hội đảng bộ quận lần thứ III.

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Định hướng và đa dạng hình thức tuyên truyền gắn với kiểm duyệt chặt chẽ các nội dung. Chủ động trong việc thông tin cho báo chí, nhất là một số vấn đề dư luận quan tâm trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện NQTW4 khóa XII, chỉ thị 05 của Bộ chính trị gắn với quy định nêu gương theo tinh thần NQTW8

- Công tác tổ chức, cán bộ: Xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU về thí điểm thực hiện một số mô hình theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, trọng tâm là một số mô hình về tổ chức, bộ máy; Kế hoạch số 109-KH/TU về sắp xếp tổ chức bộ máy, người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố; giải thể chi bộ cơ quan phường. Tiếp tục khảo sát, phát triển tổ chức đảng khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước theo Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy. Xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định mốc thực hiện các nhiệm vụ để tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

- Công tác kiểm tra, giám sát: Lựa chọn những nội dung trọng tâm, dễ phát sinh tiêu cực, một số nội dung chỉ đạo mới của cấp ủy cấp trên để xây dựng kế hoạch năm 2019. Coi trọng công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên. Sâu sát địa bàn để nắm bắt tình hình, dự báo những vấn đề có thể phát sinh sai phạm để chủ động kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa vi phạm.

- Công tác dân vận: tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy chế dân chủ cơ sở, nhất là 06 quy chế dân chủ do Quận ban hành. Phát huy vai trò của khối vận trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, tuyên truyền để nhân dân đồng thuận, chấp hành các quy định về GPMB, thu thuế, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường. Tạo điều kiện để hoạt động tôn giáo trên địa bàn diễn ra ổn định, tuân thủ pháp luật. Giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị của nhân dân sau đối thoại định kỳ năm 2018.

- Công tác văn phòng: thông tin, tổng hợp tham mưu cấp ủy cần đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Tiếp tục tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ trong cấp ủy. Tập trung công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên.

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị. Chú trọng giảm họp gắn với nâng cao chất lượng cuộc họp; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản và kết quả thực hiện kết luận cũng như các ý kiến chỉ đạo của cấp ủy.

Tại Hội nghị, Quận ủy đã biểu dương, khen thưởng 60 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận văn phòng cấp ủy năm 2018.

Một số hình ảnh khen thưởng các tập thê và cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng đảng năm 2018: