tin mới nhất

Đại hội Đại biểu Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam phường Bồ Đề nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp
Ngày đăng 11/01/2019 | 16:51  | Lượt xem: 8050

Trong 2 buổi chiều 08 và sáng 09/1/2019, UBMTTQ phường Bồ Đề đã trang trọng tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dự Đại hội có đồng chí Ngô Thanh Xuân - Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận Long Biên; các đồng chí Thường trực MTTQ quận; đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND phường; Trưởng các đoàn thể, tổ chức xã hội, Ban chỉ huy Quân sự, công an phường; Trạm y tế, trưởng các bộ phận chuyên môn; các đồng chí thường trực MTTQ phường qua các thời kỳ; các đồng chí Bí thư, tổ trưởng, Trưởng Ban công tác mặt trận 30 TDP; hiệu trưởng các nhà trường, đại diện các Đình, Đền, Chùa, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn phường và 130 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong phường về dự Đại hội.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Trong nhiệm kỳ qua (2014-2019), MTTQ phường Bồ Đề đã phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục có bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, nổi bật là việc thống nhất hành động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Các phong trào thi đua yêu nước được MTTQ phường vận động nhân dân tích cực hưởng ứng với nhiều việc làm thiết thực như: Tổ chức 35 buổi tuyên truyền CVĐ “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giới thiệu quảng bá nhiều sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng, có trên 2.500 lượt người tham dự. Vận động Quỹ “ Vì người nghèo” được trên 700.000.000đ, Quỹ biển đảo - đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai bảy đợt với tổng số tiền 151 triệu đồng, hỗ trợ các hoạt động khác với tổng số tiền 475 triệu đồng; Công tác nhân đạo từ thiện luôn được chú trọng quan tâm trong 05 năm đã vận động hỗ trợ được 166.550.000đ.

Cùng với đó là các phong trào đền ơn đáp nghĩa, trong nhiệm kỳ MTTQ phường đã phối hợp thăm hỏi, tặng quà,khám sức khỏe cho người có công; hộ nghèo, trẻ em có hoàn cánh khó khăn với tổng số 3.697 lượt người với số tiền 1.321.285.600 đồng. Đặc biệt cuộc vận động “Toàn dân thực hiện tang văn minh tiến bộ” trong nhiệm kỳ đã đạt 86,7% ca đưa đi hỏa táng. Phong trào“Đền ơn đáp nghĩa trong nhiệm kỳ vừa qua đã tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ Quỹ đều đạt và vượt chỉ tiêu quận giao, xây mới 02 nhà tình nghĩa  với tổng số tiền 150 triệu đồng. Phối hợp thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe cho người có công; hộ nghèo, với tổng số 3.697 lượt người với số tiền  trên 1.521.285.600 đồng.

Ủy ban MTTQ phường và ban CTMT các tổ dân phố hàng năm đã triển khai và thực hiện tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”; tổ chức thăm hỏi tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các gia đình văn hóa tiêu biểu. Hàng năm tỷ lệ đăng ký GĐVH 95% trở lên ,qua bình xét đã có 86-92% số hộ đạt GĐVH. Thực hiện tốt tang văn minh, kết quả năm 2014 tỷ lệ hỏa táng đạt 62% đến năm 2018 đạt 78,7% .  

Trong nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ đã Phối hợp tham gia tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt 99,5 % cư tri đi bầu cử, bảo đảm dân chủ, bình đẳng đúng pháp luật. Đồng thời đã tổ chức được 240 cuộc giám sát thực hiện theo chuyên đề giám sát 6 quy chế dân chủ của quận; giám sát thực hiện mô hình nhà văn hóa theo quyết định 494 được UBND quận phê chuẩn;giám sát cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”;  giám sát các tổ dân phố thực hiện văn minh đô thị vệ sinh môi trường vì một Long Biên “ xanh – sạch – đẹp”; duy trì câu lạc bộ “Dân - Quân tình nguyện làm sạch môi trường”, cắt tỉa tiểu cảnh 324 cây tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, phố Ái Mộ, đường 40m, đường gom chân đê…; giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 38 buổi; tổ chức 10 hội nghị phản biện xã hội có 3250 lượt người tham gia, 54 cuộc đối thoại trực tiếp với 7.500 lượt người dự đã có 232 ý kiến tham gia cho các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền và người đứng đầu.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới. Trong đó chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Ban công tác Mặt trận ở tổ dân phố; phối hợp các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở, cuộc vận động vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tổ chức chưa sát thực, hiệu quả; nâng cao hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đặc biệt các cơ sở làm đẹp, công tác an toàn thực phẩm,... Qua đó góp phần cùng các cấp, ngành thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử 45 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 - 2024, hiệp thương cử 14 vị đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam quận Long Biên nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã họp kỳ thứ nhất bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường trực. Ông Nguyễn Quang Tiến được bầu là Chủ tịch UBMTTQ, Bà Nguyễn Thị Thắm và ông Đỗ Ngọc Toán được bầu là Phó chủ tịch UBMTTQ phường nhiệm kỳ 2019-2024 .

Đại hội Mặt trận Tổ quốc phường Bồ Đề nhiệm kỳ 2019 – 2024 có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá tình hình hoạt động của UB MTTQ phường nhiệm kỳ 2014 – 2019, qua đây rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ tới. Đại hội bầu UB MTTQ phường nhiệm kỳ 2019 – 2024, với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới và hiệu quả” Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm phát huy tinh thần yêu nước, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc.

* Một số chỉ tiêu cơ bản phấn đấu trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.

-100% các tổ dân phố cụm dân cư đăng ký phong trào tự quản về trật tự đô thị, Trật tự xây dựng; vệ sinh môi trường “ Xanh – Sạch – Đẹp”.

- 100% các tổ dân phố tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu”.

- Hàng năm phấn đấu từ 95 đến 98 % các hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa có từ 87- 94 % hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Tổ dân phố văn hóa hàng năm đạt 78 đến 82 %.

- Thực hiện việc cưới theo quy định, việc tang văn minh phấn đấu đi hỏa táng đạt 80%.

- Vận động nhân dân đóng góp quĩ “Vì người nghèo” Qũy “ Đền ơn đáp nghĩa” Qũy “ Vì biển Đảo” hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu.

- số hộ thoát nghèo bền vững hàng năm từ 4 đến 5 hộ/năm

- Hàng năm tổ chức giám sát chuyên đề ít nhất là 1 cuộc; phản biện từ 2 cuộc trở nên. Chủ động thực hiện các cuộc đối thoại định kỳ theo quyết định số 2.200 của thành phố.

- Thường xuyên quan tâm tới các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Phấn đấu từ 80% - 90% Ban công tác Mặt trận tổ dân phố đạt suất sắc và tốt, không có Ban công tác Mặt trận hoạt động yếu kém.

- Phấn đấu 100% các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc chu đáo, TDP tự quản TTĐT - TTXD, đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng  mô hình tổ dân phố xanh – sạch – đẹp, tổ dân phố an toàn không có các tện nạn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngô Thanh Xuân - Phó chủ tịch UB MTTQ quận Long Biên, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường thống nhất cao với báo cáo của thường trực MTTQ phường nhiệm kỳ 2014-2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2019-2024, đồng chí nhấn mạnh, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên, sự ủng hộ của nhân dân,Ban công tác MT tổ dân phố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân. Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới – và hiệu quả”, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bồ Đề nhiệm kỳ 2019-2024 kêu gọi toàn thể Nhân dân trong toàn phường hãy đoàn kết, đồng lòng, chung sức, khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chương trình kế,  hoạch phát triển kinh tế,- xã hội, an ninh quốc phòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXII, xây dựng phường Bồ Đề ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại, đưa chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thành hiện thực trong cuộc sống.

Một số hình ảnh tại đại hội: