tin mới nhất

Những kết quả nổi bật của Mặt trận Tổ quốc phường Ngọc Thụy nhiệm kỳ 2014 -2019 
Ngày đăng 11/01/2019 | 16:54  | Lượt xem: 9117

Xác định khối đại đoàn kết toàn dân tộc là cơ sở thống nhất hành động, thực hiện các mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) phường Ngọc Thụy đã thường xuyên tìm tòi, sáng tạo và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phù hợp với thực tế địa phương, nên nhiệm kỳ 2014-2019 đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Xác định khối đại đoàn kết toàn dân tộc là cơ sở thống nhất hành động, thực hiện các mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương và quán triệt sâu sắc phương châm “đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) phường Ngọc Thụy đã thường xuyên tìm tòi, sáng tạo và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phù hợp với thực tế địa phương, luôn quan tâm đến lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQ phường Ngọc Thụy đã triển khai đồng bộ chương trình hành động do Đại hội đã đề ra. Phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; tuyên truyền vận động cán bộ và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nội dung của 2 bộ Quy tắc ứng xử do UBND Thành phố Hà Nội ban hành; tạo nên những chuyển biến tích cực cả về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trong sạch.

Thông qua công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật, phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật, các mô hình tiên tiến trên các lĩnh vực, đã góp phần nâng cao nhận thức về chính trị và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Một sô hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền:

Luôn phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, tích cực triển khai cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn phường. Hàng năm hội nghị đại biểu nhân dân từ tổ dân phố đến phường, tỷ lệ hộ gia đình dự họp từ 60 - 75% với hàng trăm ý kiến phát biểu; trung bình mỗi năm có 90,86% hộ gia đình đạt GĐVH, có 75,18 % tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa; triển khai thực hiện tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở 10 cụm dân cư. Cùng với các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt việc cưới, việc tang văn minh, lễ hội, mừng thọ, kỷ niệm ngày truyền thống, bảo đảm trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm; kết quả trong thực hiện tang văn minh, năm 2014 tỷ lệ hỏa táng đạt 62,29 % đến năm 2019 đạt 85,98%. Trong việc cưới, các cặp vợ chồng đều chấp hành nghiêm luật hôn nhân gia đình, tổ chức việc cưới không phô trương hình thức, lãng phí, phù hợp với điều kiện từng gia đình.

Phối hợp trong tổ chức Hội nghị ĐBND

Trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Sự nghiệp giáo dục đào tạo các bậc học tiếp tục phát triển, hàng năm đều xây dựng quy chế khen thưởng đối với các bậc học; tổ chức ngày Hội Khuyến học, khuyến tài nhằm tôn vinh các thầy, cô giáo, các em học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập, biểu dương kịp thời các tập thể, dòng họ, gia đình làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài hướng tới xây dựng cộng đồng, xã hội học tập; việc tổ chức khen thưởng được thực hiện từ 38 chi hội tổ dân phố đến Hội khuyến học phường, bình quân hàng năm chi khen thưởng ở cấp phường là 50 đến 70 triệu đồng. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được quan tâm; hoạt động văn hóa thông tin, thể dục - thể thao trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, đã tổ chức nhiều loại hình với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phục vụ tốt nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhằm phát huy lòng yêu nước, ý trí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam, UBMTTQ phường phối hợp các tổ chức thành viên tổ chức 43 buổi tuyên truyền, giới thiệu quảng bá sản phẩm hàng Việt Nam, thu hút 4.783 lượt người tham dự.

Công tác xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm từng bước được cải thiện và đạt hiệu quả cao; thực hiện phong trào thi đua “cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, Mặt trận Tổ quốc phường Ngọc Thụy phối hợp với các ngành đoàn thể, vận động các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các nơi thờ tự tích cực hỗ trợ giúp đỡ người nghèo. Trong 5 năm qua vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được 1.058.165.000 đồng; sửa  chữa 02 nhà,  xây mới  06 nhà Đại đoàn kết, với kinh phí trên 450 triệu đồng, hỗ trợ các hoạt động khác với tổng số tiền: 185.720.000đ. Đặc biệt năm 2018 thực hiện việc “Cộng đồng chung tay góp sức giảm nghèo bền vững” Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng với các tổ chức thành viên đã phối hợp vận động các tổ chức cá nhân tham gia ủng hộ quỹ tạo thêm nguồn lực cùng chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo, các cháu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Lễ, Tết và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; hỗ trợ 4 hộ nghèo cô đơn mỗi tháng 1.500.000đ/hộ, hỗ trợ tiền sách vở mỗi năm cho các cháu học sinh nghèo.

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện trong nhiệm kỳ qua luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu quận giao: như việc vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”,  hỗ trợ xây sửa chữa 8 nhà, xây mới 7 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách với  tổng số tiền trên 680 triệu đồng. Phối hợp thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe cho người có công; hộ nghèo, trẻ em có hoàn cnh khó khăn và người cao tuổi với tổng số 5.697 lượt người được tư vấn và khám điều trị. Cùng với các quỹ trên, phát huy truyền thống “Tương thân tương ái hàng năm MTTQ phường đã phối hợp với UBND các đoàn thể, cùng một số doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm trên địa bàn phường vận động nhân dân tham gia công tác nhân đạo,  từ thiện: vận động  ủng hộ quỹ “ Vì Biển đảo Việt Nam” được 354.391.000 đồng. Hỗ trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt bằng tiền và hiện vật với tổng giá trị hơn 903.838.000 đổng.

Các hoạt động "Vì người nghèo", nhân đạo từ thiện:

Tặng quà tại TTBT Bắc Giang

Trong việc thực hiện cuộc vận “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc", cán bộ Mặt trận từ phường đến các tổ dân phố đã tích cực tuyên truyền, phòng chống tệ nạn xã hội và tố giác tội phạm. Làm tốt công tác tuyên truyền, động viên  thanh niên lên đường nhập ngũ, hàng năm phường đều hoàn thành 100% chỉ tiêu quận giao trong công tác tuyển quân.

Hoạt động tôn giáo trên địa bàn phường ổn định, các lễ hội đình, đền chùa được tổ chức trang trọng thành kính, an toàn, tiết kiệm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, phát huy truyền thống yêu nước tự hào dân tộc và bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương, không có hiện tượng mê tín dị đoan trang trọng, thu hút đông đảo quý khách thập phương và nhân dân trên địa bàn tham dự. Các nhà chùa, nhà đình, nhà đền thực hiện tốt chính sách tôn giáo dân tộc,tích cực tham gia ủng hộ các cuộc vân động do MTTQ phường phát động.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thực sự lan tỏa, đi vào đời sống, mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; mối quan hệ giữa Đảng, Chính quyền và nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết; nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung tay giảm nghèo bền vững; chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo, dân chủ ngày càng được mở rộng và phát huy.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị về giám sát và phản biện xã hội, Ban thường trực UBMTTQ phường đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo, tờ trình, Nghị quyết của HĐND - UBND trước kỳ họp của HĐND. Hướng dẫn các ban công tác Mặt trận tổ dân phố đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và báo cáo tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2015-2017, tổ chức hội nghị đối thoại với người đứng đầu Đảng ủy, UBND. Hướng dẫn các ban công tác MTTQ tổ chức chủ trì các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND phường. Phối hợp tham gia tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt 99,5 % c tri đi bầu cử, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật. Trong năm 5 qua đã tổ chức được 19 cuộc giám sát thực hiện theo chuyên đề, giám sát 6 quy chế dân chủ của quận; giám sát thực hiện mô hình nhà văn hóa theo quyết định 494 được UBND quận phê chuẩn; cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh;  giám sát các tổ dân phố thực hiện văn minh đô thị vệ sinh môi trường vì một Long Biên “ xanh – sạch – đẹp. Hàng năm tổ chức đánh giá đảng viên nơi cư trú theo hướng dẫn số 31 và hướng dẫn số 60 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; trong nhiệm kỳ đã có 5.919 lượt phiếu được Ban công tác Mặt trận nhận xét đối với đảng viên nơi cư trú.

Tham gia giám sát các hoạt động theo quy định

Về hoạt động của ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, UBMTTQ phường đã phối hợp với các tổ dân phố bầu Ban thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2017-2019 đảm bảo đúng quy định; ban hành quyết đinh thành lập Ban giám sát đầu tư cộng đồng; xây dựng kế hoạch và tập trung giám sát trật tự xây dựng, trật tự đô thị, các dự án được đầu tư trên địa bàn phường, giám sát các chế độ chính sách trong dịp tết, kết quả ủng hộ các quỹ, phát huy dân chủ trong nhân dân. Trong hoạt động của đề án 02-212, 38 nhóm nòng cốt của tổ dân phố tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng , chính sách pháp luật của nhà nước, các quyết định của chính quyền, quy ước của tổ dân phố, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tích cực tham gia cuộc bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2017-2020, vận động nhân dân chấp hành nghĩa vụ thuế và ủng hộ các loại quỹ, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ cấp trên phát động.

Thực tế cho thấy, các phong trào, các cuộc vận động lớn do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động đã được UBMTTQ phường Ngọc Thụy tổ chức thực hiện ngày càng phong phú, công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, tác động tích cực đến việc tăng cường quốc phòng, an ninh của địa phương.

Với những kết quả đạt được, hàng năm có 85% đến 95 % Ban công tác Mặt trận đạt xuất sắc, và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trong nhiệm kỳ qua được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đánh giá hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; Năm 2016 được TW MTTQ Việt Nam khen thưởng về công tác bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp; Ban TTND – Giám sát  ĐTCĐ phường được UB MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen. Năm 2018 Ủy ban MTTQ Việt Nam phường được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khen thưởng.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ngọc Thụy tiếp tục phấn đấu làm tốt chức năng trong việc phát huy sức mạnh của cả cộng đồng, đồng thời là một kênh thông tin quan trọng phản ánh tình hình xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và kiến nghị với Đảng ủy, Chính quyền những chủ trương, giải pháp thiết thực, giải quyết có hiệu quả những vấn đề liên quan đến nhân dân và làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

Người viết: Nguyễn Hồng Phương (Nguồn: TT UBMTTQ phường)