tin mới nhất

Thông tin thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2019
Ngày đăng 13/03/2019 | 09:01  | Lượt xem: 67

Ngày 11/3/2019, Ban tuyên giáo Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 115-KH/BTGQU về việc "Thông tin, tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019

Theo đó, năm 2019, công tác tuyên truyền cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tập trung vào một số nội dung cụ thể như:

- Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động gắn với việc tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế và các văn bản của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường,...; các chương trình hành động của Thành ủy, Quận ủy, kế hoạch, chính sách của HĐND - UBND quận về triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...

- Tuyên truyền kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Cuộc vận động Thành phố, quận, các đơn vị phòng, ban, ngành và các phường thực hiện Cuộc vận động; các mô hình điển hình của 14 phường; kết quả Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2018.

- Tuyên truyền và phổ biến kiến thức về quyền lợi người tiêu dùng và Luật bảo vệ người tiêu dùng; phổ biến cho người tiêu dùng cách nhận biết chất lượng sản phẩm và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày quyền của người tiêu dùng Thế giới” (15/3), “Tháng khuyến mại Hà Nội 2019”,...

- Tuyên truyền các doanh nghiệp tích cực tham gia Cuộc vận động bằng các biện pháp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã, giá thành hợp lý, mở rộng các điểm bán hàng; tuyên truyền các cá nhân, tập thể thực hiện tốt Cuộc vận động và những kinh nghiệm thực tiễn đạt hiệu quả trong việc thực hiện Cuộc vận động.

- Cổ vũ, động viên ý thức chính trị, tăng cường tính năng động, sáng tạo của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư phát huy tinh thần trách nhiệm, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua mọi thách thức, thực hiện tốt các nhóm giải pháp do Chính phủ và Thành phố đưa ra nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân và sự đồng thuận trong toàn xã hội đối với các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của Đảng, Nhà nước, Thành phố và quận.

Xem toàn văn kế hoạch tại đây