tin mới nhất

Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo, Ban quản lý quỹ Đền ơn đáp nghĩa đánh giá kết quả thực hiện quý I năm 2019
Ngày đăng 10/04/2019 | 16:17  | Lượt xem: 2146

Chiều ngày 9/4/2019, tại phòng họp 2 – Quận ủy, Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo - BCĐ thực hiện Pháp lệnh người có công và xây dựng, quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa quận đánh giá kết quả quý I, triển khai nhiệm vụ quý II và xây, sửa nhà cho người có công, hộ nghèo năm 2019.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Quận ủy viên - Phó  Chủ tịch UBND quận - Trưởng BCĐ; các đồng chí thành viên BCĐ trợ giúp người nghèo, Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa quận; các đồng chí PCT phụ trách VHXH của 14 phường.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hoài Hương – Quận ủy viên, Trưởng phòng Lao động TB&XH (cơ quan thường trực BCĐ trợ giúp người nghèo và BQL Quỹ Đền ơn đáp nghĩa) báo cáo tóm tắt kết quả công tác chăm sóc người có công và trợ giúp người nghèo quý I/2019. Theo đó trong quý I, các ngành, phường trong toàn quận đã tích cực hoàn thiện phương án giảm nghèo và triển khai các giải pháp, kết quả 31/25 hộ nghèo thoát nghèo.

Cũng tại hội nghị, cơ quan Thường trực đã tổng hợp kết quả rà soát, thẩm định đối với nhà Người có công, hộ nghèo đề nghị hỗ trợ kinh phí xây, sửa năm 2019: toàn quận hiện có 16/17 nhà đoàn thẩm định thống nhất hỗ trợ (10 nhà xây mới, 6 nhà sửa chữa), kinh phí hỗ trợ tối đa nhà xây mới 70 triệu đồng và nhà sửa chữa là 35 triệu đồng…. Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ 960.000.000 đồng; 19 hộ gia đình thuộc hộ nghèo không có đủ điều kiện để hỗ trợ xây, sửa do tranh chấp về đất đai, không có đất phải đi thuê nhà, đất ao vườn…

Các đại biểu dự hội nghị cơ bản đều thống nhất với kết quả trong báo cáo; đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ theo lĩnh vực ngành, các đại biểu thảo luận các vấn đề xung quanh nội dung chỉ đạo, định hướng của đồng chí chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo của cơ quan thường trực, các ý kiến phát biểu; đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng BCĐ trợ giúp người nghèo - BCĐ thực hiện pháp lệnh người có công và xây dựng, quản lý quỹ Đền ơn đáp nghĩa quận, kết luận:

1.Đối với việc thực hiện phương án giảm nghèo: Trên cơ sở ý kiến của các phòng, ngành, các phường đề nghị các phường thực hiện phương án giảm nghèo sát với từng hộ, dự tính phương án tái nghèo của hộ nếu có để đảm bảo thực hiện giảm nghèo bền vững.

2. Đề nghị UBND các phường rút kinh nghiệm về công tác điều hành tại địa phương, thường xuyên rà soát đối tượng, chính sách, đảm bảo công khai minh bạch, chính xác, chi trả kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng.

3. Đối với nội dung rà soát, thẩm định xây, sửa nhà Người có công, hộ nghèo  năm 2019: Thống nhất với đề xuất của cơ quan thường trực đề xuất hỗ trợ xây, sửa 16 nhà người có công, hộ nghèo; giao cơ quan thường trực phối hợp với các ngành, phường hoàn thiện các văn bản, tổng hợp các nguồn hỗ trợ để thực hiện hỗ trợ xây, sửa nhà kịp tiến độ trong tháng 4/2019. Riêng 19 hộ nghèo, không có đủ điều kiện để hỗ trợ xây, sửa nhà do vướng mắc về đất ở (tranh chấp đất, không có đất ở phải đi thuê nhà, đất ao, vườn…) cần phân tách theo nhóm khó khăn vướng mắc liên quan đến từng ngành, để báo cáo lãnh đạo quận giao các ngành tham mưu, giải quyết; đề nghị các ngành, thành viên thường xuyên, đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện hỗ trợ xây, sửa nhà người có công, hộ nghèo để đảm bảo tiến độ hoàn thành đối với sửa nhà người có công xong trước ngày 27/7, xây mới nhà người có công xong trước ngày 10/10,  xây mới, sửa chữa nhà hộ nghèo xong trước ngày 17/10/2019; yêu cầu UBND phường Ngọc Thuỵ khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ nhà ở người có công, hộ nghèo để Ban chỉ đạo quận thẩm định, tiến hành hỗ trợ xây, sửa kịp tiến độ trong năm 2019.

Một số hình ảnh: