tin mới nhất

TÀI LIỆU KỲ HỌP BẤT THƯỜNG - HĐND QUẬN KHOÁ III (NGÀY 12/4/2019)
Ngày đăng 10/04/2019 | 17:05  | Lượt xem: 848

DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

1. Chương trình kỳ họp      

2. Danh mục tài liệu

3. Các tờ trình (kèm theo dự thảo Nghị quyết) về: Danh mục

(1) Dự án Đầu tư xây dựng bến nước lấy nước chữa cháy và lắp mới bổ sung các trụ nước chữa cháy trên địa bàn quận

(2) Dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch B.1/NT3, phường Thượng Thanh

(3) Dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch C.7/NT, phường Phúc Lợi

(4) Dự án Xây dựng trường tiểu học tại ô quy hoạch C.7/TH, phường Phúc Lợi

(5) Dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch C.9/NT2, phường Việt Hưng

(6) Dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối

(7) Dự án Xây dựng trường Tiểu học tạo ô quy hoạch C.9/TH, phường Việt Hưng

(8) Dự án Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật tuyến mương và bãi đỗ xe tại ô quy hoạch C.11/P5, phường Việt Hưng

(9) Dự án Xây dựng trường THCS tại ô quy hoạch D.1/THCS, phường Phúc Lợi

(10) Dự án Chỉnh trang và hoàn chỉnh hạ tầng đô thị các ô đất thuộc ô quy hoạch B.2/CCKO, B.2/NO4, B.2/LX9 phụ cận đoạn đường quy hoạch 25m, 30m phường Thượng Thanh

(11) Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên địa bàn quận Long Biên - nhóm các sổ Đăng ký khai sinh, sổ Đăng ký khai tử và sổ Đăng ký kết hôn

(12) Dự án Trang bị hệ thống thiết bị trực tuyến cho Quận uỷ và Đảng uỷ các phường trên địa bàn quận

4. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận

(1) Dự án Đầu tư xây dựng bến nước lấy nước chữa cháy và lắp mới bổ sung các trụ nước chữa cháy trên địa bàn quận

(2) Dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch B.1/NT3, phường Thượng Thanh

(3) Dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch C.7/NT, phường Phúc Lợi

(4) Dự án Xây dựng trường tiểu học tại ô quy hoạch C.7/TH, phường Phúc Lợi

(5) Dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch C.9/NT2, phường Việt Hưng

(6) Dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối

(7) Dự án Xây dựng trường Tiểu học tạo ô quy hoạch C.9/TH, phường Việt Hưng

(8) Dự án Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật tuyến mương và bãi đỗ xe tại ô quy hoạch C.11/P5, phường Việt Hưng

(9) Dự án Xây dựng trường THCS tại ô quy hoạch D.1/THCS, phường Phúc Lợi

(10) Dự án Chỉnh trang và hoàn chỉnh hạ tầng đô thị các ô đất thuộc ô quy hoạch B.2/CCKO, B.2/NO4, B.2/LX9 phụ cận đoạn đường quy hoạch 25m, 30m phường Thượng Thanh

(11) Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên địa bàn quận Long Biên - nhóm các sổ Đăng ký khai sinh, sổ Đăng ký khai tử và sổ Đăng ký kết hôn

(12) Dự án Trang bị hệ thống thiết bị trực tuyến cho Quận uỷ và Đảng uỷ các phường trên địa bàn quận