tin mới nhất

Thông báo về việc đính chính thông tin dự tuyển công chức phường, viên chức giáo dục
Ngày đăng 14/05/2019 | 15:27  | Lượt xem: 317

Ngày 14/5/2019, UBND quận Long Biên ban hành Thông báo số 123/TB-UBND về việc đính chính thông tin dự tuyển công chức phường, viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2019

Thực hiện kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2019;

Ngày 25/4/2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Thông báo số 103/TB-UBND về danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức phường và viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2019;

Sau khi tiếp nhận các thông tin phản hồi và đối chiếu với phiếu, hồ sơ dự thi của thí sinh, UBND quận Long Biên thông báo đính chính thông tin dự tuyển công chức phường và viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2019, gồm:

- Đăng ký dự tuyển công chức phường: 01 người (biểu 01)

- Đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục:

+ Khối mầm non: 07 người (biểu 2a);

+ Khối tiểu học: 09 người (biểu 2b);

+ Khối THCS: 07 người (biểu 2c);

+ Khối nhân viên: 01 người (biểu 3)

          (Có danh sách kèm theo)

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở UBND quận, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC quận, trụ sở UBND các phường và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử quận Long Biên  (http://longbien.hanoi.gov.vn)./.

Xem văn bản tại đây