tin mới nhất

Kiểm tra công tác Dân số - KHHGĐ phường Thượng Thanh năm 2019
Ngày đăng 14/05/2019 | 16:06  | Lượt xem: 112

Sáng ngày 13/5/2019, tại phòng họp 1-UBND phường Thượng Thanh, Đoàn kiểm tra công tác quận Long Biên kiểm tra việc thực hiện triển khai công tác DS-KHHGĐ phường năm 2019.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Lương Thị Minh Nguyệt - Trưởng phòng Y tế quận, đồng chí Đào Hồng Chinh - Phó giám đốc Trung tâm Y tế quận, các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra; đại biểu phường có đồng chí Trần Thị Thanh Hồng - Phó chủ tịch UBND phường,Trưởng Ban chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và DS-KHHGĐ phường (BCĐ CTCSSKBĐ&DS-KHHGĐ); đồng chí Nguyễn Viết Thắng - Chủ tịch UB. MTTQ phường; đại diện các nhà trường và thành viên ban chỉ đạo CTCSSKBĐ&DS-KHHGĐ phường.

Thay mặt UBND phường, đồng chí Trần Thị Thanh Hồng - Trưởng Ban chỉ đạo CTCSSKBĐ&DS-KHHGĐ phường báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác DS-KHHGĐ 4 tháng đầu năm 2019 như sau: Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy - UBND phường tiếp tục xác định rõ tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, vận động giảm sinh con thứ ba trở lên và giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Đối với các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường chỉ đạo thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ bằng nghị quyết lãnh đạo hàng tháng; chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể đưa nội dung thực hiện chính sách DS-KHHGĐ vào kế hoạch nhiệm vụ của năm. Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể triển khai thực hiện ký cam kết về thực hiện công tác DS-KHHGĐ. Ký cam kết hợp đồng trách nhiệm giữa UBND phường và tổ dân phố về triển khai thực hiện công tác DS-KHHGD tới các tổ dân phố, giao cụ thể các chỉ tiêu về giảm sinh, sinh con thứ ba, chỉ tiêu BPTT, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chỉ tiêu tuyên truyền vận động truyền thông tới các tổ dân phố.  Xây dựng tiêu chí thi đua lĩnh vực DS-KHHGĐ để làm căn cứ đánh giá hoạt động công tác DS-KHHGĐ của tổ dân phố. Số trẻ sinh trong 4 tháng là 118 trẻ, nữ 54 (tăng 11 trẻ so với cùng kỳ năm 2018). Số trẻ sinh con thứ 3 là 04 trẻ ( bằng so với cùng kỳ năm 2018). Tỷ số giới tính khi sinh là 115 trẻ trai/100 trẻ gái;  phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, tổ dân phố tổ chức truyền thông 04 buổi thu hút 386 lượt người tham dự.

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Lương Thị Minh Nguyệt - Trưởng phòng y tế quận ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện công tác DS-KHHGĐ của phường trong thời gian qua. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thể hiện rõ bằng các văn bản được cụ thể hóa rõ người và rõ việc, triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch để ra, đồng thời đồng chí cũng đề nghị Ban chỉ đạo CTCSSKBĐ&DS-KHHGĐ phường tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt chỉ tiêu giao. Tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông theo hướng nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản; tuyên truyền cung cấp kiến thức về SKSS cho vị thành niên và thanh niên; tiếp tục thực hiện mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm thứ  hai trên địa bàn. Phối hợp với BQL Đề án nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên tiếp tục tổ chức các buổi truyền thông theo kế hoạch.

Tiếp thu ý kiến, đồng chí Trần Thị Thanh Hồng-Trường Ban chỉ đạo CTCSSKBĐ&DS-KHHGĐ phường giao nhiệm vụ cho bộ phận chuyên môn khắc phục tồn tại, hạn chế trong thời gian tới, đồng thời tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông theo kế hoạch đề ra, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ suất, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên và giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh năm  2019. 

Hình ảnh buổi kiểm tra: