tin mới nhất

Thông báo lịch thực hiện các nội dung trong thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019
Ngày đăng 15/05/2019 | 09:59  | Lượt xem: 236

Ngày 14/5/2019, Hội đồng tuyển dụng quận Long Biên ban hành thông báo số 02/TB-HĐTD về lịch thực hiện các nội dung trong thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 06/03/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019;

Thực hiện Hướng dẫn số 979/HD-SNV ngày 10/5/2019 của Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019.

Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên thông báo lịch thực hiện các nội dung trong thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019 cụ thể như sau:

TT

Thời gian

Nội dung công việc

1

Ngày 13/5/2019

Công bố nội dung ôn tập các môn thi trên Cổng thông tin điện tử quận Long Biên (www.longbien.hanoi.gov.vn) (Mục Thông tin tuyển dụng)

2

Ngày 17/5/2019

Hướng dẫn nội dung ôn tập; thông báo lịch thi công chức phường

3

Ngày 22/5/2019

Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi.

4

Ngày 24/5/2019

Thông báo thời gian tổ chức thi các môn trắc nghiệm, số lượng phòng thi, danh sách, số báo danh, sơ đồ điểm thi, mã chuyên ngành của thí sinh.

5

Từ ngày 28/5/2019 đến 30/5/2019

Thông báo lịch thi trên máy tính

6

Từ ngày 31/5/2019

đến ngày 03/6/2019

-  9 giờ 00 tổ chức Khai mạc kỳ thi tại quận;

- Tổ chức thi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ chuyên ngành và Tin học trên máy vi tính bắt đầu từ 13 giờ 30 (lịch thi cụ thể sẽ được thông báo sau); giải quyết thắc mắc ngay khi thí sinh thi xong mỗi ca.

Địa điểm thi: Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thủy, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

7

Từ ngày 04/6/2019 đến  08/6/2019

- Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi môn viết Kiến thức chung, Viết chuyên ngành trên Cổng thông tin điện tử, trang website và niêm yết tại các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

- Thông báo thời gian, địa điểm, phòng thi 2 môn thi viết;

8

Ngày 09/6/2019

(Chủ nhật)

Tập trung thí sinh tại phòng thi để học tập quy chế thi viết, phổ biến chi tiết lịch thi.

 

9

7 giờ 30  ngày 10/6/2019

(thứ Hai)

 

Tổ chức thi viết môn Kiến thức chung (120 phút).

10

13 giờ 30  ngày 10/6/2019

(thứ Hai)

Tổ chức thi viết môn nghiệp vụ  chuyên ngành (120 phút).

11

Ngày 15/6/2019

Công bố điểm bài thi viết.

12

Từ ngày 16/6/2019

đến 30/6//2019

Nhận đơn phúc khảo;

13

Từ ngày 02/7/2019 đến 04/7/2019

Công bố kết quả chấm phúc khảo.

15

Từ ngày 16/7/2019 đến 31/7/2019

- Thông báo kết quả trúng tuyển;

- Hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển;

16

Ngày 07/8/2019

Quyết định tuyển dụng thí sinh trúng tuyển

         

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND quận, UBND các phường có chỉ tiêu tuyển dụng, đăng trên Mục thông tin tuyển dụng - Cổng thông tin điện tử quận Long Biên (www.longbien.hanoi.gov.vn)./.

Tải nội dung Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 14/5/2019 tại đây