tin mới nhất

Thông báo các nội dung thi môn kiến thức chung, môn chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức phường năm 2019
Ngày đăng 07/06/2019 | 17:10  | Lượt xem: 756

Ngày 07/6/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019 đã ban hành Thông báo số 12/TB-HĐTD về việc thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi môn kiến thức chung, môn chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức phường năm 2019.

THÔNG BÁO

Thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi môn kiến thức chung, môn chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

 

 
 

Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 06/03/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019;

Thực hiện Hướng dẫn số 979/HD-SNV ngày 10/5/2019 của Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019; Hướng dẫn số 1068/HD-BCĐ ngày 20/5/2019 của Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019;

Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi môn kiến thức chung, môn chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức phường năm 2019, cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN TỔ CHỨC THI TUYỂN: Ngày 10/6/2019 (thứ hai)

1. Buổi sáng: Thi môn kiến thức chung

- Thời gian thí sinh có mặt tại phòng thi: 07h00

- Thời gian vào phòng thi: 07h30

- Thời gian làm bài: Từ 08h00 đến 10h00

2. Buổi chiều: Thi môn chuyên ngành

- Thời gian thí sinh có mặt tại phòng thi: 13h00

- Thời gian vào phòng thi: 13h30

- Thời gian làm bài: Từ 14h00 đến 16h00

II. ĐỊA ĐIỂM THI: Trường THCS Gia Thụy

Địa chỉ: Phố Gia Thụy (Ngõ 562 cũ, đường Nguyễn Văn Cừ), phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

III. DANH SÁCH THÍ SINH, SỐ BÁO DANH, PHÒNG THI

1. Phòng 1: 21 thí sinh.

Vị trí chức danh dự tuyển: Địa chính - Xây dựng; Tư pháp - Hộ tịch

(có danh sách, số báo danh kèm theo)

2. Phòng 2: 30 thí sinh

Vị trí chức danh dự tuyển: Văn phòng - Thống Kê; Tài chính - Kế toán

(có danh sách, số báo danh kèm theo)

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND quận, UBND các phường có chỉ tiêu tuyển dụng, đăng trên Mục thông tin tuyển dụng - Cổng thông tin điện tử quận Long Biên (www.longbien.hanoi.gov.vn).

Đề nghị thí sinh tải các nội dung tại đây:

1. Thông báo số 12/TB-HĐTD ngày 07/6/2019

2. Danh sách thí sinh, số báo danh phòng thi số 01

3. Danh sách thí sinh, số báo danh phòng thí số 02