tin mới nhất

Dừng chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm để khống chế triệt để dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn quận
Ngày đăng 11/06/2019 | 17:23  | Lượt xem: 94

Ngày 07/6/2019, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên ra thông báo số 755-TB/QU kết luận công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn quận

Tình hình dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, có chiều hướng lây lan nhanh, phạm vi rộng.
Tính đến ngày 02/6/2019, dịch đã xuất hiện tại 52 tỉnh, thành phố trên cả nước, tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy là 2,1 triệu con với trọng lượng là 127 nghìn tấn. Tại Hà Nội, đã xảy ra dịch tại 18.528 hộ chăn nuôi (chiếm 23% tổng số cơ sở chăn nuôi) thuộc 24 quận, huyện, thị xã; tiêu hủy 301.275 con với trọng lượng hơn 20.891 tấn. Một số huyện giáp danh với Quận như Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm có số lợn bệnh, buộc tiêu hủy chiếm từ 25-45% tổng đàn.
Trên địa bàn quận Long Biên, tính đến ngày 04/6/2019, đã có 50 hộ chăn nuôi ở 7 phường (Ngọc Thụy, Gia Thụy, Cự Khối, Long Biên, Giang Biên, Thượng Thanh, Phúc Đồng) tại 28 TDP có lợn bị mắc dịch, tổng số lợn tiêu huỷ 1.241 con (chiếm 23% tổng đàn), trọng lượng 121.521kg.
Bệnh dịch đã gây nên tác hại nghiêm trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sống, tâm lý của nhân dân trên địa bàn. Dự báo trong thời gian tới, bệnh dịch còn phức tạp, kéo dài do chưa có vacxin, thuốc điều trị đặc hiệu, còn nhiều bất cập quá trình chăn nuôi, lưu thông, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn. Vì vậy, việc phòng chống và tổ chức khống chế bệnh dịch là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng hiện nay.
Ban Thường vụ Quận ủy thống nhất với báo cáo và đề xuất của UBND quận và Phương án dừng chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn quận Long Biên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH từ quận đến cơ sở tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
- Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi” và thông báo số 1962-TB/TU ngày 23/5/2019 của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Thường trực Thành ủy về tình hình và công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố. Rà lại các văn bản chỉ đạo của trung ương, thành phố và quận để tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch đảm bảo hiệu quả.
- Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống bệnh dịch đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất là cán bộ chủ chốt của phường, cán bộ tổ dân phố, tổ trưởng tổ liên gia nơi có hộ chăn nuôi, để nhân dân hiểu rõ tính chất nguy hại của bệnh dịch, huy động toàn hệ thống chính trị cùng tham gia vào công tác phòng, chống dịch, giảm thiểu tổn thất về kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. 
- Giao UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan và UBND các phường tập trung triển khai các phương án phòng, chống bệnh dịch, các phương án hỗ trợ cho các hộ khi dừng chăn nuôi (như hỗ trợ vay vốn ưu đãi để chuyển đổi nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, giới thiệu cho các hộ có nhu cầu kinh doanh tại các chợ và hỗ trợ hộ chăn nuôi xuất bán lợn sau khi có kết quả âm tính với dịch). Tăng cường kiểm tra, xử lý các sai phạm và tái thực hiện kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm tại các cơ sở chăn nuôi. Duy trì chế độ giao ban định kỳ hàng tháng và đột xuất về công tác phòng, chống bệnh dịch trên địa bàn.
Giao các đồng chí Ủy viên thường vụ phụ trách phường; MTTQ và các đoàn thể CT-XH phối hợp với UBND Quận để trực tiếp chỉ đạo, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên thực hiện có hiệu quả phương án đã đề ra.