tin mới nhất

Ban Pháp chế HĐND quận giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và thực hiện các kết luận có HLPL tại phường Long Biên
Ngày đăng 12/06/2019 | 16:55  | Lượt xem: 82

Sáng ngày 11/6/2019, tại phòng họp UBND phường Long Biên, Ban pháp chế HĐND quận giám sát UBND phường Long Biên về Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và thực hiện các kết luận có hiệu lực pháp luật.

Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, trưởng ban pháp chế HĐND quận, trưởng đoàn; các thành viên trong đoàn giám sát; về phía đơn vị được giám sát có đồng chí Nguyễn Ngọc Phan- Chủ tịch UBND phường; đồng chí Ngô Văn Phách Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Trung Kiên PCT UBND phường; Cán bộ tư pháp phường.

Tại buổi giám sát, đại diện đơn vị được giám sát báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Kết quả tiếp dân, giải quyết đơn thuộc thẩm quyền; kết quả giải quyết các vụ việc do cấp trên, các cơ quan, đơn vị cùng cấp chuyển đến và Báo cáo đánh giá những tồn tại, hạn chế cũng như đề xuất kiến nghị, đồng thời đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện các kết luận có hiệu lực pháp luật trên địa bàn phường.

Ban pháp chế HĐND quận giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại phường Long Biên

 

Các đồng chí trong đoàn giám sát trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, sổ tiếp công dân, theo dõi giải quyết đơn thư và các tài liệu có liên quan, kiểm tra phòng tiếp công dân của phường; trao đổi, làm rõ với đơn vị được giám sát những kết quả đạt được và những nội dung cần quan tâm.

Phát biểu kết luận tại  buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban pháp chế HĐND quận, trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo, tài liệu của phường theo yêu cầu của Đoàn giám sát, giúp các thành viên có thời gian nghiên cứu trước khi tổ chức giám sát, làm việc tại phường. Ghi nhận những kết quả của phường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của phường, trong đó, đã quan tâm ban hành các văn bản của UBND phường;  nghiêm túc thực hiện tiếp công dân  định kỳ của Chủ tịch UBND, lãnh đạo UBND phường theo quy định; công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra;  100% đơn được tiếp nhận, xử lý, phân loại, phân công cán bộ giải quyết; không có đơn giải quyết quá hạn. Đồng thời phân tích, chỉ rõ những tồn tại, nhất là tồn tại về nghiệp vụ phân loại, xử lý đơn; nội dung ghi trên phiếu xử lý đơn; lưu trữ hồ sơ./.

Đỗ Minh Khôi