tin mới nhất

Tọa đàm tìm giải pháp giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019
Ngày đăng 09/07/2019 | 15:11  | Lượt xem: 322

Chiều ngày 05/7/2019 tại Nhà văn hóa phường Phúc Đồng, Trung tâm Y tế quận Long Biên - cơ quan trực tiếp giúp việc BCĐ CT CSSKBĐ&DS-KHHGĐ quận triển khai các hoạt động về DS-KHHGĐ - đã tổ chức tọa đàm tìm giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tham dự tọa đàm có đại biểu Chi cục DS-KHHGĐ Thành phố Hà Nội; các ngành thành viên BCĐ CT CSSKBĐ& DS-KHHGĐ Quận; Phường; các đ/c tổ trưởng dân phố, cộng tác viên dân số tại các phường.

Dự tọa đàm có đại biểu Chi cục DS-KHHGĐ Thành phố Hà Nội; các ngành thành viên BCĐ CT CSSKBĐ& DS-KHHGĐ Quận; Phường; các đ/c tổ trưởng dân phố, cộng tác viên dân số tại các phường.

Sau phần phát biểu khai mạc hội nghị tọa đàm là báo cáo đề dẫn trong đó đã nêu rõ thực trạng và nguyên nhân và hệ lụy của trình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay. Nguyên nhân chính của thực trạng này xuất phát từ tư tưởng trọng nam hơn nữ, tâm lý mong đợi sự khác biệt về vai trò của con trai và con gái trong mỗi gia đình. Việt Nam là một quốc gia Châu Á có nền văn hóa truyền thống, trong đó việc nối dõi tông đường, thờ phụng tổ tiên, phụng dưỡng cha mẹ là những giá trị nền tảng của gia đình. Vì vậy, tâm lý thích con trai trở nên niềm khao khát ở mỗi cá nhân, mỗi cặp vợ chồng, mỗi gia đình và mỗi dòng họ, bởi người cao tuổi phần lớn vẫn còn suy nghĩ sự phụ thuộc vào khả năng phụng dưỡng của con cháu, theo quan niệm của gia đình truyền thống trách nhiệm đó chủ yếu thuộc về con trai.

Báo cáo đã nêu rõ, tỷ số giới tính khi sinh quận Long Biên từ năm 2009 đến năm 2018 tăng từ con số 95 bé trai/100 bé gái tăng lên 113 bé trai/100 bé gái. Số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy, tỷ số giới tính khi sinh quận Long Biên vẫn ở mức cao so với mức tự nhiên: 113 trẻ trai/100 trẻ gái, trong đó 8/14 phường có sự chênh lệch số nam nhiều hơn số nữ, chiếm 57,1%. Trong đó một số phường mức chênh lệch đang ở mức báo động: Phúc Đồng: 174 trẻ trai/100 trẻ gái; Long Biên: 161 trẻ trai/100 trẻ gái; Phúc Lợi: 152 trẻ trai/100 trẻ gái; Giang Biên: 150 trẻ trai/100 trẻ gái; Ngọc Lâm: 134 trẻ trai/100 trẻ gái; Sài Đồng: 122 trẻ trai/100 trẻ gái.

Sau khi nghe báo cáo đề dẫn, tại hội nghị tọa đàm có tổng số 8 ý kiến tham luận, trao đổi, mạn đàm tập trung các nội dung: thực trạng, nguyên nhân và giải pháp chỉ đạo thực hiện giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; công tác phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện bình đẳng giới, không lựa chọn giới tính thai nhi, đảm bảo cân bằng giới tính khi sinh; Những giải pháp, biện pháp để triển khai các hoạt động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại địa phương đạt hiệu quả.

Đáng chú ý, tại Hội nghị tọa đàm, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường đã có những phát biểu thẳng thắn, tâm huyết làm rõ những tồn tại trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, rà soát đối tượng đến công tác tuyên truyền nắm bắt tâm tư người dân. Thêm vào đó, các đồng chí lãnh đạo UBND các phường cũng đưa ra những bàn luận sát thực về chế tài xử lý các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập thực hiện chọn lọc giới tính khi sinh, tiết lộ giới tính thai nhi, thực hiện các thủ thuật nạo hút thai trái phép… Điều này đã giúp Hội nghị có những nhìn nhận thực tế và có các ý kiến thảo luận, trao đổi hết sức sôi nổi, thiết thực.

Không chỉ vậy, các đại biểu tham dự hội nghị cũng có những chia sẻ khách quan, chủ quan về thực trạng lựa chọn giới tính khi sinh, những khó khăn chung trong quá trình tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là những gia đình sinh con một bề thực hiện tốt chính sách dân số. Các đại biểu đã nhấn mạnh về vai trò tiên phong gương mẫu của người Đảng viên trong việc thực hiện chính sách dân số trong tình hình mới.

Qua các ý kiến tham luận, trao đổi, mạn đàm của các đại biểu dự tọa đàm, đồng chí chủ tọa đã có những trao đổi thẳng thắn, bám sát vào nội dung câu hỏi,  đưa ra những giải đáp thỏa đáng và nhận được sự đồng tình từ các đại biểu. Đặc biệt, những căn cứ pháp lý cụ thể như Pháp lệnh dân số số 06/2003/PL-UBTVQH11; Pháp lệnh dân số số 08/2008/PL-UBTVQH12; Nghị định số 176/2013/NĐ-CP và làm rõ 7 trường hợp sinh con thứ 3 không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con căn cứ theo Nghị định số 20/2010/NĐ-CP được nêu ra. Qua đó, giúp các đại biểu hiểu đúng, hiểu đủ về chính sách dân số của Đảng và Nhà nước và có những căn cứ chính xác để xử lý các vi phạm.

Kết luận hội nghị tọa đàm, đồng chí Đào Hồng Chinh - PGĐ TTYT đã ghi nhận và cảm ơn các ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị, đồng thời đề nghị thư ký tổng hợp, báo cáo cấp ủy, chính quyền các cấp và đề nghị các ngành thành viên BCĐ CTCSSKBĐ&DS-KHHGĐ quận, phường, các đồng chí lãnh đạo các tổ dân phố và đội ngũ cán bộ dân số thực hiện tốt các giải pháp sau để triển khai đạt kết quả các hoạt động giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trong thời gian tới:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới; Các văn bản, quy định của pháp luật về Dân số và các lĩnh vực liên quan, đặc biệt chú trọng các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

2. Công tác phối hợp

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Ủy Đảng và Chính quyền; sự ủng hộ và tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và người có uy tín ở cộng đồng trong việc tuyên truyền, vận động giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và dần đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm: lựa chọn giới tính thai nhi, nạo hút thai, tiết lộ giới tính thai nhi… Phối hợp xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Giao chỉ tiêu cụ thể đối với từng ban, ngành, đoàn thể, gắn các tiêu chí về thực hiện công tác dân số, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trong đánh giá thi đua của các ban, ngành, đoàn thể.

3. Công tác tuyên truyền

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức về thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thực hiện nghiêm Pháp lệnh Dân số.

- Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực thi nghiêm minh pháp luật về giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh, nghiêm cấm xác định giới tính trước khi sinh dưới mọi hình thức.

4. Công tác đào tạo, tập huấn: Thường xuyên tổ chức tập huấn, tập huấn lại về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ dân số và các ban, ngành, đoàn thể liên quan, trong đó, quan tâm bồi dưỡng các kỹ năng tuyên truyền vận động không lựa chọn giới tính thai nhi.

5. Công tác thi đua khen thưởng: Các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, biểu dương khen thưởng kịp thời các gia đình thực hiện tốt chính sách dân số đặc biệt là các cặp vợ chồng sinh con một bề và đội ngũ cán bộ có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động dân số.

6. Chế độ, chính sách:

- Kiến nghị, đề xuất cải thiện, quan tâm và có chế độ chính sách xã hội đối với người cao tuổi, đặc biệt là người già cô đơn và có con một bề là gái, các gia đình sinh con một bề gái.