tin mới nhất

Quận Long Biên triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7/2019
Ngày đăng 09/07/2019 | 16:26  | Lượt xem: 364

UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 01/7/2019 triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7/2019 trên địa bàn quận.

 

Các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 phải đảm bảo nội dung thông điệp truyền thông, khẩu hiệu tuyên truyền được triển khai đồng bộ, thống nhất; tổ chức thực hiện tiết kiệm nhưng phải đạt hiệu quả tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ. Chủ đề, nội dung tập trung tuyên truyền nhằm hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7 năm nay là "Việt Nam – 25 năm thực hiện chương trình hành động hội nghị quốc tế về Dân số và phát triển (CAIRO,1994)”.

Để kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm nay, ngành Y tế quận đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức đồng loạt các hoạt động:
Tổ chức hai hội nghị điểm tọa đàm tìm giải pháp nâng cao chất lượng DS - KHHGĐ  và giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; Phối hợp với Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi tổ chức hội nghị điểm hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại phường Phúc Đồng và Thượng Thanh.

Trung tâm Y tế đã in và căng treo banner với các chủ đề tuyên truyền theo hướng dẫn tại trục đường lớn, cổng Trung tâm Y tế và Trạm Y tế 14 phường.

Phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân số - KHHGĐ thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm 2019, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, dự kiến tổ chức vào ngày 16/7/2019.

Phối hợp với Công an, Thống kê, Tư pháp tổ chức thống nhất số liệu liên ngành DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm; Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của quận tăng cường tuyên truyền các văn bản pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực DS-KHHGĐ hiện nay, tuyên truyền về các vấn đề đang đặt ra đối với công tác dân số như chất lượng dân số, cơ cấu dân số và quy mô dân số, đặc biệt về tình trạng  mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số, nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đạt nhiều thành tích trong công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm.

Tại các phường, Ban chỉ đạo công tác CSSKBĐ&DS-KHHGĐ chủ động tham mưu cho UBND phường xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai đồng loạt các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng ngày Dân số Thế giới 11/7, cụ thể:
Tổ chức lễ mít tinh, cổ động bề nổi nhân kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7 và sơ kết công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm. Tổ chức đợt truyền thông, tư vấn tại các tổ dân phố về chính sách DS-KHHGĐ, chăm sóc SKSS thanh niên, vị thành niên, tăng cường tuyên truyền  về tình trạng  mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số. Tăng cường hoạt động truyền thông, tư vấn thuộc chương trình nâng cao chất lượng dân số tại các phường trên địa bàn quận.

Đài truyền thanh phường tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa của ngày Dân số thế giới 11/7/2019. Ban Văn hoá thông tin kẻ vẽ ít nhất 03 băng zôn, khẩu hiệu treo tại các trục đường chính nhân ngày Dân số thế giới 11/7/2019.
Thông qua các hoạt động trên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân số KHHGĐ đối với sự phát triển nhanh và bền vững , góp phần đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, giảm tốc độ mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoe người cao tuổi, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ tầm soát, chấn đoán và điều trị bệnh tật trước sinh và sơ sinh, tăng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại./.